Workshop i Oslo i 2015 hvor målet var å samle litteratur og all kjent kunnnskap om pukkelfluer i Norge slik at det dannes et grunnlag for videre kunnskapsoppbygging om denne lite undersøkte artsgruppen i Norge.