Workshop i Trondheim 2016 med fokus på oppbygging av kompetanse på bjørnedyr.

Deltakere fra Universitetet i Modena (Italia), Kristianstad Universitet (Sverige), Adam Mickiewicz Universitet i Poznań (Polen) og NTNU Vitenskapsmuseet. I tillegg deltok spesialist på bjørnedyr, cand.real. Terje Meier.