Vimeo video: Tapinoma melanocephalum
  • Spøkelsesmaur. Creative Commons Attribution Share-alike | Arnstein Staverløkk

Slekten Tapinoma tilhører duftmaur Dolichoderinae og har hittil 69 kjente arter som er utbredt i alle verdensdeler, men med dominans i tropiske strøk. Spøkelsesmaur Tapinoma melanocephalum er en synatrop art som finnes i menneskeskapte miljøer over det meste av verden.

Spøkelsesmaur Tapinoma melanocephalum (Fabricius, 1793)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.
Opphav
Arnstein Staverløkk
Utgiver
Norsk institutt for naturforskning
Lisens
CC BY-SA 4.0 Creative Commons Attribution Share-alike
Publisert
Sist endret