Vimeo video: Leptothorax muscorum
  • Småsmalmaur. Creative Commons Attribution Share-alike | Arnstein Staverløkk

Småsmalmaur lever i mange ulike naturtyper både på åpen mark og i skog. Den forekommer ofte i samme områder som håret smalmaur, men er mindre og lysere enn denne. Arten er funnet nord til Trøndelag og er mest vanlig lavlandet, men er også funnet i fjellskog.

Småsmalmaur Leptothorax muscorum (Nylander, 1846)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.
Opphav
Arnstein Staverløkk
Utgiver
Norsk institutt for naturforskning
Lisens
CC BY-SA 4.0 Creative Commons Attribution Share-alike
Publisert
Sist endret