Vimeo video: Myrmica sulcinodis
  • Ribbeeitermaur. Creative Commons Attribution Share-alike | Arnstein Staverløkk

Ribbeeitermaur er en stor og mørk eitermaur med svært grov og regelmessig langsgående skulptur på framkroppen. Arten finnes i hele Norge fra kyst til lavalpin sone, men er mest vanlig i høyereliggende strøk der den trives godt i halvåpen lyngskogsmark og gjerne på sandsubstrat.

Ribbeeitermaur Myrmica sulcinodis Nylander, 1846
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.
Opphav
Arnstein Staverløkk
Utgiver
Norsk institutt for naturforskning
Lisens
CC BY-SA 4.0 Creative Commons Attribution Share-alike
Publisert
Sist endret