Plansje13_majus_ssp_norvegicum2.jp

Opphav
Kjell Ivar Flatberg
Utgiver
NTNU Vitenskapsmuseet
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Her sammen med fagertorvmose Sphagnum pulchrum (pu) og lurvtorvmose S. majus subsp. majus (mam).

Filliste