plansje11-viride2

Opphav
Kjell Ivar Flatberg
Utgiver
NTNU Vitenskapsmuseet
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Grønntorvmose med sporehus ved siden av den nærstående vasstorvmose Sphagnum cuspidatum (cu)

Filliste