Soppriket omfatter 8418 påviste arter i Norge, og flesteparten er sekksporesopper eller stilksporesopper, Av de vurderte artsgruppene regnes kun fem grupper som godt kjent. 'Kantlav' er den største artsgruppen (1657 arter) der kunnskapen om taksonomi, utbredelse og økologi er vurdert som generell mangelfull

Sopper er flercellete organismer uten fotosyntese, men mange arter lever i symbiose med fotosyntetiserende alger og danner lav. Mange av artene i soppriket er små, terrestriske parasitter eller symbionter.

Hvilke artsgrupper er vurdert?

Innenfor sekksporesopper (Ascomycota) mangler det vurderinger for underrekken ‘ekte gjærsopp’ (Saccharomycotina), for enkelte artsgrupper av ‘ekte sekksporesopper’ (Pezizomycotina) og for tre klasser av ‘ursekksporesopper’ (Taphrinomycotina): ‘narreklubbemorkler’ (Neolectomycetes), ‘lungecystesopper’ (Pneumocystidomycetes) og ‘spaltegjær’ (Schizosaccharomycetes).

For mange av ordenene innenfor ‘ekte sekksporesopper’ har kun utvalgte slekter eller familier blitt vurdert, selv om det i de fleste tilfeller også har blitt gjort en samlevurdering for ordenen som helhet. En utfordring med sekksporesoppene er at eksperter ofte jobber med økologiske grupper som går på tvers av de taksonomiske skillelinjene. Eksempler på slike grupper er underjordiske sopper, barklevende sopper og lavdannende sopper. Mens kompetansen på de ulike økologiske gruppene er høy, er det vanskelig å finne eksperter med god totaloversikt over artsmangfoldet i den enkelte familie, orden eller underrekke.

Innenfor stilksporesopper (Basidiomycota) har samtlige underrekker blitt vurdert, og vurderingene er også gjort på familie- eller slektsnivå.

Endomykorrhizasopper (Glomeromycota) er ikke vurdert. Gruppen har 10 kjente arter i Norge. Slekten Erineum, med 3 kjente arter i Norge, er heller ikke vurdert.

Hvor mange arter finnes i Norge?

Med 8418 påviste arter i Norge er soppriket det nest største riket. De to hovedgruppene innen soppene er sekksporesopper med 4570 kjente arter og stilksporesopper med 3804 kjente arter.

De øvrige seks rekkene inneholder til sammen bare 44 påviste arter, men enkelte av rekkene er dårlig undersøkt og kan inneholde mange uoppdagede arter.

Antall påviste, antall antatte og andel kjente arter

Antall påviste arter, fordelt på marint, limnisk og terrestrisk miljø, samt antatt antall arter og andel kjente arter for vurderte artsgrupper i soppriket (Fungi). Andel (%) kjente arter er antall påviste/antatt antall arter.

Vitenskapelig navn Totalt antall arter i Norge Antall marine Antall limniske Antall terrestriske Antatt antall arter i Norge Andel påviste arter i Norge Takson
Fungi 8418 12155 69 %
Soppriket Fungi
Ascomycota 4570 7003 65 %
Sekksporesopper Ascomycota Caval.-Sm.
Pezizomycotina 4530 6952 65 %
Ekte sekksporesopper Pezizomycotina O.E. Erikss. & Winka
Arthoniomycetes 89 0 0 89 120 74 %
Flekklaver Arthoniomycetes
Dothideomycetes 620 10 5 605 1100 56 %
Tykksekksopper Dothideomycetes
Eurotiomycetes 277 429 65 %
Kulesekksopper Eurotiomycetes O.E. Erikss. & Winka
Ascosphaerales 1
Ascosphaerales
Chaetothyriales 25 2 0 23 100 25 %
Chaetothyriales
Coryneliales 1
Coryneliales
Eurotiales 34
Herbariemuggordenen Eurotiales
Elaphomycetaceae 16 0 0 16 20 80 %
Elaphomycetaceae
Elaphomyces 16 0 0 16 20 80 %
Løpekuler Elaphomyces Nees
Trichocomaceae 18
Trichocomaceae
Incertae sedis 1
Incertae sedis Pezizomycotina
Mycocaliciales 25 0 0 25 35 71 %
Mycocaliciales
Onygenales 3
Hornsoppordenen Onygenales
Pyrenulales 32 0 0 32 50 64 %
Pærelavordenen Pyrenulales
Verrucariales 155 0 0 155 200 78 %
Beklavordenen Verrucariales
Incertae sedis 40
Laboulbeniomycetes 16
Insektsekksporesopper Laboulbeniomycetes
Lecanoromycetes 1657 0 0 1657 2215 75 %
Kantlaver Lecanoromycetes
Acarosporales 42 0 0 42 60 70 %
Sprekklavordenen Acarosporales
Agyriales 50 0 0 50 75 67 %
Vedbegerordenen Agyriales
Incertae sedis 7 0 0 7 10 70 %
Incertae sedis Pezizomycotina
Lecanorales 1172 0 0 1172 1500 78 %
Kantlavordenen Lecanorales
Ostropales 78 0 0 78 120 65 %
Skriftlavordenen Ostropales Nannf.
Peltigerales 121 0 0 121 150 81 %
Åreneverordenen Peltigerales
Pertusariales 65 0 0 65 100 65 %
Vortelavordenen Pertusariales
Rhizocarpales 0 0 0 0 0
Rhizocarpales
Teloschistales 122 0 0 122 200 61 %
Messinglavordenen Teloschistales
Leotiomycetes 735 1380 53 %
Småbegersopper Leotiomycetes
Erysiphales 79 0 0 79 95 83 %
Melduggordenen Erysiphales
Erysiphaceae 79 0 0 79 95 83 %
Erysiphaceae
Arthrocladiella 1 0 0 1 1 100 %
Arthrocladiella
Blumeria 1 0 0 1 1 100 %
Blumeria
Erysiphe 41 0 0 41 46 89 %
Erysiphe
Golovinomyces 3 0 0 3 5 60 %
Golovinomyces
Neoerysiphe 2 0 0 2 3 67 %
Neoerysiphe
Oidium 3 0 0 3 3 100 %
Oidium Link
Phyllactinia 1 0 0 1 1 100 %
Phyllactinia
Podosphaera 25 0 0 25 32 78 %
Podosphaera
Sawadaea 2 0 0 2 3 67 %
Sawadaea
Helotiales 577 1200 48 %
Småbegerordenen Helotiales
Ascocorticiaceae 1
Ascocorticiaceae
Bulgariaceae 2
Bulgariaceae
Cudoniaceae 4 6 67 %
Cudoniaceae
Dermateaceae 100 150 67 %
Dermateaceae Fr.
Geoglossaceae 26 40 65 %
Geoglossaceae Corda
Geoglossum 16 25 64 %
Jordtunger Geoglossum Pers.
Helotiaceae 132 200 66 %
Helotiaceae Rehm
Hemiphacidiaceae 7 10 70 %
Hemiphacidiaceae Korf
Hyaloscyphaceae 165 250 66 %
Hyaloscyphaceae Nannf.
Incertae sedis 58
Pyrenopeziza 20 25 80 %
Pyrenopeziza
Leotiaceae 1
Leotiaceae
Leotia 1 5 20 %
Leotia
Phacidiaceae 8 10 80 %
Phacidiaceae
Rutstroemiaceae 16 25 64 %
Rutstroemiaceae
Scleromitrula 4 4 100 %
Scleromitrula
Sclerotiniaceae 52 70 74 %
Sclerotiniaceae
Botryotinia 3 5 60 %
Botryotinia
Ciboria 12 15 80 %
Raklebegre Ciboria
Encoelia 5 7 71 %
Lærskåler Encoelia
Monilinia 11 11 100 %
Fruktknollbegre Monilinia
Myriosclerotinia 7 7 100 %
Stråknollsopper Myriosclerotinia
Sclerotinia 5 6 83 %
Knollbegre Sclerotinia
Stromatinia 2 2 100 %
Stromatinia
Vibrisseaceae 5
Vibrisseaceae
Vibrissea 5 6 83 %
Bekkesopper Vibrissea
Incertae sedis 1
Incertae sedis Pezizomycotina
Rhytismatales 59
Tjæreflekkordenen Rhytismatales
Thelebolales 19 25 76 %
Thelebolales
Lichinomycetes 54 0 0 54 70 77 %
Tanglaver Lichinomycetes
Orbiliomycetes 17 25 68 %
Orbiliomycetes
Pezizomycetes 415 650 64 %
Begersopper Pezizomycetes
Pezizales 415 650 64 %
Begersoppordenen Pezizales J. Schröt.
Ascobolaceae 45 62 73 %
Ascobolaceae
Ascobolus 28 35 80 %
Prikkbegre Ascobolus
Saccobolus 11 15 73 %
Dvergprikkbegre Saccobolus Boud.
Thecotheus 4 10 40 %
Møkkabegre Thecotheus
Ascodesmidaceae 9 12 75 %
Ascodesmidaceae J. Schröt.
Caloscyphaceae 1 1 100 %
Caloscyphaceae Harmaja
Chorioactidaceae 1 2 50 %
Chorioactidaceae Pfister
Discinaceae 13 20 65 %
Discinaceae
Hydnotrya 4 0 0 4 6 67 %
Hydnotrya
Helvellaceae 38 55 69 %
Helvellaceae
Balsamia 1 0 0 1 1 100 %
Balsamia
Helvella 36 50 72 %
Høstmorkler Helvella L.
Morchellaceae 15 25 60 %
Morchellaceae
Morchella 9 12 75 %
Ekte morkler Morchella Dill. ex Pers. : Fr.
Verpa 2 2 100 %
Klokkemorkler Verpa
Incertae sedis 2
Cheiromycina 2
Cheiromycina
Pezizaceae 71 100 71 %
Pezizaceae
Boudiera 5 5 100 %
Putebegre Boudiera
Hydnobolites 1 0 0 1 1 100 %
Hydnobolites
Iodophanus 3 3 100 %
Trøbbelbegre Iodophanus
Pachyella 2 3 67 %
Pachyella
Peziza 52 75 69 %
Storbegersopper Peziza Dill. ex Fr.
Plicaria 4 5 80 %
Kullbegre Plicaria
Pyronemataceae 199 250 80 %
Pyronemataceae Corda
Anthracobia 6 6 100 %
Brannskåler Anthracobia
Arpinia 1 1 100 %
Arpinia
Boubovia 1 2 50 %
Boubovia
Byssonectria 4 5 80 %
Elgbegre Byssonectria
Cheilymenia 20 25 80 %
Gulløyesopper Cheilymenia Boud.
Genea 4 0 0 4 10 40 %
Småtrøfler Genea Vittad.
Geopora 5 7 71 %
Sandbegre Geopora
Geopyxis 1 3 33 %
Geopyxis
Lamprospora 18 25 72 %
Knottbegre Lamprospora De Not.
Lathraeodiscus 1
Lathraeodiscus Dissing & Sivertsen
Leucoscypha 3 3 100 %
Leucoscypha
Melastiza 4 5 80 %
Melastiza Boud.
Neottiella 4 5 80 %
Mosebegre Neottiella (Cooke) Sacc.
Octospora 17 30 57 %
Småmosebegre Octospora Hedw.
Otidea 14 20 70 %
Øresopper Otidea
Pseudombrophila 10 10 100 %
Dyngebegre Pseudombrophila
Pulvinula 6 10 60 %
Myggbegre Pulvinula
Ramsbottomia 3 5 60 %
Stibegre Ramsbottomia
Scutellinia 29 32 91 %
Kransøyesopper Scutellinia
Trichophaea 4 8 50 %
Småfløyelsbegre Trichophaea Boud.
Rhizinaceae 1
Rhizinaceae
Sarcoscyphaceae 4 5 80 %
Sarcoscyphaceae
Sarcosomataceae 6 7 86 %
Sarcosomataceae
Tuberaceae 10 0 0 10 15 67 %
Tuberaceae Dumort.
Tuber 10 0 0 10 15 67 %
Ekte trøfler Tuber P. Micheli ex F.H. Wigg. : Fr.
Sordariomycetes 610 14 5 591 1000 61 %
Kjernesopper Sordariomycetes O.E. Erikss. & Winka
Saccharomycotina 8
Ekte gjærsopper Saccharomycotina O.E. Erikss. & Winka 1997
Taphrinomycotina 32
Ursekksporesopper Taphrinomycotina O.E. Erikss. & Winka 1997
Neolectomycetes 1
Narreklubbemorkler Neolectomycetes O.E. Erikss. & Winka
Pneumocystidomycetes 0
Lungecystesopper Pneumocystidomycetes
Schizosaccharomycetes 0
Spaltegjær Schizosaccharomycetes
Taphrinomycetes 31 0 0 31 42 74 %
Heksekostsopper Taphrinomycetes
Taphrinales 31 0 0 31 42 74 %
Heksekostordenen Taphrinales
Protomycetaceae 5 0 0 5 7 71 %
Protomycetaceae
Taphrinaceae 26 0 0 26 35 74 %
Taphrinaceae
Basidiomycota 3804 0 0 3804 4669 81 %
Stilksporesopper Basidiomycota
Agaricomycotina 3370 0 0 3370 4213 80 %
Hymeniesopper Agaricomycotina
Agaricomycetes 3320 0 0 3320 4147 80 %
Ekte hymeniesopper Agaricomycetes
Agaricales 2074 0 0 2074 2632 79 %
Skivesoppordenen Agaricales
Agaricaceae 89 0 0 89 113 79 %
Agaricaceae Fr.
Agaricus 35 0 0 35 45 78 %
Sjampinjonger Agaricus L. : Fr.
Chamaemyces 1 0 0 1 1 100 %
Chamaemyces Earle
Chlorophyllum 3 0 0 3 3 100 %
Rødnende parasollsopper Chlorophyllum Massee
Coprinus 15 0 0 15 16 94 %
Skjellblekksopper Coprinus Fr.
Cystolepiota 3 0 0 3 5 60 %
Melparasollsopper Cystolepiota Singer
Echinoderma 6 0 0 6 7 86 %
Skjellparasollsopper Echinoderma (Bon) Bon
Lepiota 14 0 0 14 20 70 %
Parasollsopper Lepiota (Pers. : Fr.) Gray
Leucoagaricus 3 0 0 3 4 75 %
Narresjampinjonger Leucoagaricus Singer
Leucocoprinus 4 0 0 4 6 67 %
Paraplyhatter Leucocoprinus Pat.
Macrolepiota 3 0 0 3 4 75 %
Storparasollsopper Macrolepiota Singer
Melanophyllum 2 0 0 2 2 100 %
Huldrehatter Melanophyllum Velen.
Amanitaceae 32 0 0 32 40 80 %
Amanitaceae Pouzar
Amanita 28 0 0 28 35 80 %
Fluesopper Amanita Pers.
Limacella 4 0 0 4 5 80 %
Sneglehatter Limacella Earle
Bolbitiaceae 81 0 0 81 99 82 %
Bolbitiaceae Singer
Bolbitius 5 0 0 5 7 71 %
Halmsopper Bolbitius Fr.
Conocybe 51 0 0 51 60 85 %
Kjeglesopper Conocybe Fayod
Descolea 1 0 0 1 1 100 %
Descolea Singer
Panaeolina 1 0 0 1 1 100 %
Panaeolina Maire
Panaeolus 8 0 0 8 10 80 %
Flekkskivesopper Panaeolus (Fr.) Quél.
Pholiotina 15 0 0 15 20 75 %
Erlehatter Pholiotina Fayod
Chromocyphellaceae 1 0 0 1 1 100 %
Chromocyphellaceae Knudsen
Chromocyphella 1 0 0 1 1 100 %
Chromocyphella De Toni & Levi
Clavariaceae 41 0 0 41 49 85 %
Clavariaceae Chevall.
Camarophyllopsis 5 0 0 5 5 100 %
Narrevokssopper Camarophyllopsis Herink
Clavaria 17 0 0 17 20 85 %
Køllesopper Clavaria Vaill. ex L.
Clavulinopsis 8 0 0 8 10 80 %
Småkøllesopper Clavulinopsis Overeem
Hirticlavula 1 0 0 1 1 100 %
Hirticlavula J.H. Petersen & Læssøe
Hyphodontiella 2 0 0 2 2 100 %
Hyphodontiella Å. Strid
Mucronella 2 0 0 2 3 67 %
Mucronella Fr.
Ramariopsis 6 0 0 6 8 75 %
Småfingersopper Ramariopsis (Donk) Corner
Cortinariaceae 370 0 0 370 600 62 %
Cortinariaceae Pouzar
Cortinarius 370 0 0 370 600 62 %
Slørsopper Cortinarius (Pers.) Gray
Crepidotaceae 158 0 0 158 218 72 %
Crepidotaceae (Imai) Singer
Crepidotus 10 0 0 10 12 83 %
Muslingsopper Crepidotus (Fr.) P. Kumm.
Episphaeria 1 0 0 1 1 100 %
Episphaeria Donk
Inocybe 142 0 0 142 200 71 %
Trevlesopper Inocybe (Fr.) Fr.
Pellidiscus 1 0 0 1 0
Pellidiscus Donk
Simocybe 4 0 0 4 5 80 %
Olivenhatter Simocybe P. Karst.
Cyphellaceae 8 0 0 8 8 100 %
Cyphellaceae Lotsy
Baeospora 2 0 0 2 2 100 %
Myldrehatter Baeospora Singer
Cheimonophyllum 1 0 0 1 1 100 %
Cheimonophyllum Singer
Chondrostereum 1 0 0 1 1 100 %
Chondrostereum Pouzar
Granulobasidium 1 0 0 1 1 100 %
Granulobasidium
Henningsomyces 2 0 0 2 2 100 %
Hengepiper Henningsomyces Kuntze
Rectipilus 1 0 0 1 1 100 %
Rectipilus Agerer
Cyphellopsidaceae 20 0 0 20 26 77 %
Cyphellopsidaceae Jülich
Dendrothele 5 0 0 5 8 63 %
Barkskorper Dendrothele Höhn. & Litsch.
Flagelloscypha 8 0 0 8 10 80 %
Hengeskåler Flagelloscypha Donk
Lachnella 3 0 0 3 3 100 %
Ragghengeskåler Lachnella Fr.
Merismodes 3 0 0 3 4 75 %
Merismodes Earle
Woldmaria 1 0 0 1 1 100 %
Woldmaria W.B. Cooke
Cystostereaceae 1 0 0 1 1 100 %
Cystostereaceae Jülich
Cystostereum 1 0 0 1 1 100 %
Cystostereum Pouzar
Entolomataceae 203 0 0 203 267 76 %
Entolomataceae Kotl. & Pouzar
Clitopilus 5 0 0 5 5 100 %
Melsopper Clitopilus (Fr. : Fr.) P. Kumm.
Entoloma 188 0 0 188 250 75 %
Rødsporesopper Entoloma (Fr. : Fr.) P. Kumm.
Rhodocybe 10 0 0 10 12 83 %
Væpnerhatter Rhodocybe Maire
Hydnangiaceae 10 0 0 10 11 91 %
Hydnangiaceae Gäum. & c.W. Dodge
Hydnangium 0 0 0 0 0
Hydnangium Wallr.
Laccaria 10 0 0 10 11 91 %
Lakssopper Laccaria Berk. & Broome
Hygrophoraceae 117 0 0 117 128 91 %
Hygrophoraceae Lotsy
Ampulloclitocybe 1 0 0 1 1 100 %
Ampulloclitocybe Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys
Arrhenia 21 0 0 21 23 91 %
Mosekantareller og navlesopper Arrhenia Fr.
Cantharellula 1 0 0 1 1 100 %
Cantharellula Singer
Chromosera 1 0 0 1 1 100 %
Chromosera Redhead, Ammirati & Norvell
Chrysomphalina 2 0 0 2 2 100 %
Chrysomphalina Clémençon
Eonema 1 0 0 1 1 100 %
Eonema Redhead, Lücking & Lawrey
Hygroaster 3 0 0 3 4 75 %
Stjernenavlesopper Hygroaster Singer
Hygrocybe 50 0 0 50 55 91 %
Engvokssopper Hygrocybe (Fr.) P. Kumm.
Hygrophorus 32 0 0 32 35 91 %
Skogvokssopper Hygrophorus Fr.
Lichenomphalia 5 0 0 5 5 100 %
Lavnavlesopper Lichenomphalia Redhead et al.
Hymenogastraceae 118 0 0 118 148 80 %
Hymenogastraceae Vittad.
Flammula 2 0 0 2 2 100 %
Flammula (Fr.) P. Kumm.
Galerina 45 0 0 45 50 90 %
Klokkehatter Galerina Earle
Hebeloma 32 0 0 32 40 80 %
Reddiksopper Hebeloma (Fr.) P. Kumm.
Hymenogaster 16 0 0 16 30 53 %
Dvergknoller Hymenogaster Vittad.
Naucoria 17 0 0 17 20 85 %
Brunhatter Naucoria (Fr.) P. Kumm.
Phaeocollybia 6 0 0 6 6 100 %
Topphatter Phaeocollybia R. Heim
Lycoperdaceae 36 0 0 36 38 95 %
Lycoperdaceae Chevall.
Bovista 9 0 0 9 10 90 %
Eggrøyksopper Bovista Pers.
Disciseda 2 0 0 2 2 100 %
Disciseda Czern.
Langermannia 1 0 0 1 1 100 %
Langermannia Rostk.
Lycoperdon 24 0 0 24 25 96 %
Røyksopper Lycoperdon Pers.
Lyophyllaceae 38 0 0 38 45 84 %
Lyophyllaceae Jülich
Asterophora 2 0 0 2 2 100 %
Snyltehatter Asterophora Ditmar : Fr.
Calocybe 1 0 0 1 1 100 %
Calocybe Donk
Gerhardtia 1 0 0 1 1 100 %
Gerhardtia Bon
Hypsizygus 1 0 0 1 1 100 %
Hypsizygus Singer
Lyophyllum 24 0 0 24 30 80 %
Knippesopper og gråhatter Lyophyllum P. Karst.
Ossicaulis 1 0 0 1 1 100 %
Ossicaulis Redhead & Ginns
Rugosomyces 7 0 0 7 8 88 %
Fagerhatter Rugosomyces Raithelh.
Tricholomella 1 0 0 1 1 100 %
Tricholomella Kalamees
Macrocystidiaceae 1 0 0 1 1 100 %
Macrocystidiaceae Kühner
Macrocystidia 1 0 0 1 1 100 %
Macrocystidia Earle
Marasmiaceae 67 0 0 67 70 96 %
Marasmiaceae Kühner
Calyptella 3 0 0 3 3 100 %
Calyptella Quél.
Campanella 1 0 0 1 1 100 %
Campanella Henn.
Clitocybula 1 0 0 1 1 100 %
Clitocybula (Singer) Singer ex Métrod
Crinipellis 1 0 0 1 1 100 %
Crinipellis Pat.
Gerronema 1 0 0 1 1 100 %
Mosehatter Gerronema Singer
Gymnopus 24 0 0 24 25 96 %
Flathatter Gymnopus (Pers.) Roussel
Hydropus 5 0 0 5 5 100 %
Fnugghetter Hydropus Singer
Marasmiellus 6 0 0 6 6 100 %
Småseigsopper Marasmiellus Murrill
Marasmius 14 0 0 14 15 93 %
Seigsopper Marasmius Fr.
Mycetinis 5 0 0 5 5 100 %
Løkseigsopper Mycetinis Earle
Pleurocybella 1 0 0 1 1 100 %
Pleurocybella Singer
Rhodocollybia 5 0 0 5 6 83 %
Rotsopper Rhodocollybia Singer
Mycenaceae 132 0 0 132 153 86 %
Mycenaceae Overeem
Hemimycena 19 0 0 19 25 76 %
Vranghetter Hemimycena Singer
Mycena 100 0 0 100 115 87 %
Hettesopper Mycena (Pers.) Roussel
Panellus 4 0 0 4 4 100 %
Lærhatter Panellus P. Karst.
Resinomycena 1 0 0 1 1 100 %
Resinomycena Redhead & Singer
Roridomyces 1 0 0 1 1 100 %
Roridomyces Rexer
Sarcomyxa 1 0 0 1 1 100 %
Sarcomyxa P. Karst.
Tectella 1 0 0 1 1 100 %
Tectella Earle
Xeromphalina 5 0 0 5 5 100 %
Rusthetter Xeromphalina Kühner & Maire
Mycenastraceae 1 0 0 1 1 100 %
Mycenastraceae Zeller
Mycenastrum 1 0 0 1 1 100 %
Mycenastrum Desv.
Nidulariaceae 6 0 0 6 7 86 %
Nidulariaceae Dumort.
Crucibulum 1 0 0 1 1 100 %
Crucibulum Tul. & C. Tul.
Cyathus 3 0 0 3 3 100 %
Brødkorgsopper Cyathus Haller
Mycocalia 1 0 0 1 2 50 %
Mycocalia J.T. Palmer
Nidularia 1 0 0 1 1 100 %
Nidularia Fr.
Physalacriaceae 16 0 0 16 19 84 %
Physalacriaceae Corner
Armillaria 4 0 0 4 5 80 %
Honningsopper Armillaria (Fr. : Fr.) Staude
Cylindrobasidium 1 0 0 1 1 100 %
Cylindrobasidium Jülich
Flammulina 3 0 0 3 4 75 %
Vintersopper Flammulina P. Karst.
Gloiocephala 1 0 0 1 2 50 %
Gloiocephala Massee
Hymenopellis 1 0 0 1 1 100 %
Hymenopellis R.H. Petersen
Mucidula 1 0 0 1 1 100 %
Mucidula
Rhizomarasmius 1 0 0 1 1 100 %
Rhizomarasmius R.H. Petersen
Rhodotus 1 0 0 1 1 100 %
Rhodotus Maire
Strobilurus 3 0 0 3 3 100 %
Konglehatter Strobilurus Singer
Pleurotaceae 17 0 0 17 19 89 %
Pleurotaceae Kühner
Hohenbuehelia 12 0 0 12 14 86 %
Gelémuslinger Hohenbuehelia Schulzer
Pleurotus 5 0 0 5 5 100 %
Østerssopper Pleurotus (Fr.) P. Kumm.
Pluteaceae 27 0 0 27 33 82 %
Pluteaceae Kotl. & Pouzar
Pluteus 19 0 0 19 25 76 %
Skjermsopper Pluteus Fr.
Volvariella 8 0 0 8 8 100 %
Sliresopper Volvariella Speg.
Psathyrellaceae 130 0 0 130 151 86 %
Psathyrellaceae Redhead, Vilgalys & Hopple
Coprinellus 23 0 0 23 25 92 %
Dunblekksopper Coprinellus P. Karst.
Coprinopsis 38 0 0 38 40 84 %
Lurveblekksopper Coprinopsis P. Karst.
Hormographiella 1 0 0 1 1 100 %
Hormographiella Guarro & Gené
Lacrymaria 3 0 0 3 4 75 %
Lacrymaria Pat.
Mythicomyces 1 0 0 1 1 100 %
Mythicomyces Redhead & A. H. Sm.
Parasola 9 0 0 9 10 90 %
Hjulsopper Parasola Redhead, Vilgalys & Hopple
Psathyrella 55 0 0 55 70 79 %
Sprøsopper Psathyrella (Fr.) Quél.
Pterulaceae 13 0 0 13 16 81 %
Pterulaceae Corner
Aphanobasidium 4 0 0 4 6 67 %
Aphanobasidium Jülich
Coronicium 1 0 0 1 2 50 %
Coronicium J. Erikss. & Ryvarden
Lepidomyces 1 0 0 1 1 100 %
Lepidomyces Jülich
Merulicium 1 0 0 1 1 100 %
Merulicium J. Erikss. & Ryvarden
Phyllotopsis 1 0 0 1 1 100 %
Phyllotopsis Singer
Pterula 3 0 0 3 3 100 %
Børstesopper Pterula Fr.
Radulomyces 2 0 0 2 2 100 %
Radulomyces M.P. Christ.
Resupinataceae 3 0 0 3 4 75 %
Resupinataceae
Resupinatus 3 0 0 3 4 75 %
Dvergmuslingsopper Resupinatus Gray
Schizophyllaceae 2 0 0 2 2 100 %
Schizophyllaceae Jülich
Fistulina 1 0 0 1 1 100 %
Fistulina Bull. : Fr.
Schizophyllum 1 0 0 1 1 100 %
Schizophyllum Fr. : Fr.
Squamanitaceae 12 0 0 12 14 86 %
Squamanitaceae
Cystoderma 4 0 0 4 5 80 %
Grynhatter Cystoderma Fayod
Cystodermella 3 0 0 3 3 100 %
Rustgrynhatter Cystodermella Harmaja
Floccularia 1 0 0 1 1 100 %
Floccularia Pouzar
Phaeolepiota 1 0 0 1 1 100 %
Phaeolepiota Konrad & Maubl.
Squamanita 3 0 0 3 4 75 %
Knollsliresopper Squamanita Imbach
Stephanosporaceae 6 0 0 6 6 100 %
Stephanosporaceae Oberw. & E. Horak
Athelidium 1 0 0 1 1 100 %
Athelidium Oberw.
Cristinia 3 0 0 3 3 100 %
Gulpigger Cristinia Parmasto
Lindtneria 2 0 0 2 2 100 %
Poreskinnsopper Lindtneria Pilát
Strophariaceae 98 0 0 98 106 92 %
Strophariaceae Singer & A.H. Sm.
Agrocybe 15 0 0 15 15 100 %
Åkersopper Agrocybe Fayod
Deconica 9 0 0 9 12 75 %
Deconica (W.G. Sm.) P. Karst.
Gymnopilus 9 0 0 9 10 90 %
Bittersopper Gymnopilus P. Karst.
Hemipholiota 2 0 0 2 2 100 %
Hemipholiota (Singer) Bon
Hemistropharia 1 0 0 1 1 100 %
Hemistropharia Jacobsson & E. Larss.
Hypholoma 14 0 0 14 14 100 %
Svovelsopper Hypholoma (Fr.) P. Kumm.
Kuehneromyces 2 0 0 2 2 100 %
Kuehneromyces Singer & A. H. Sm.
Leratiomyces 5 0 0 5 5 100 %
Skurvehatter Leratiomyces Bresinsky & Binder ex Bridge, Spooner, Beever & Park
Phaeogalera 1 0 0 1 1 100 %
Phaeogalera Kühner
Pholiota 19 0 0 19 22 86 %
Skjellsopper Pholiota P. Kumm.
Psilocybe 8 0 0 8 8 100 %
Fleinsopper Psilocybe (Fr.) P. Kumm.
Stropharia 13 0 0 13 14 93 %
Kragesopper Stropharia (Fr.) Quél.
Tricholomataceae 179 0 0 179 193 93 %
Tricholomataceae R. Heim ex Pouzar
Callistosporium 1 0 0 1 1 100 %
Callistosporium Singer
Catathelasma 1 0 0 1 1 100 %
Catathelasma Lovejoy
Cellypha 1 0 0 1 1 100 %
Cellypha Donk
Clitocybe 36 0 0 36 40 90 %
Traktsopper Clitocybe (Fr.) Staude
Collybia 3 0 0 3 3 100 %
Snylteflathatter Collybia (Fr.) Staude
Delicatula 1 0 0 1 1 100 %
Delicatula Fayod
Dendrocollybia 1 0 0 1 1 100 %
Dendrocollybia R.H. Petersen & Redhead
Dermoloma 3 0 0 3 3 100 %
Grynmusseronger Dermoloma (J.E. Lange) Singer
Fayodia 2 0 0 2 2 100 %
Tussehatter Fayodia Kühner
Gamundia 2 0 0 2 2 100 %
Gamundia Raithelh.
Infundibulicybe 9 0 0 9 9 100 %
Sommertraktsopper Infundibulicybe Harmaja
Lepista 13 0 0 13 14 93 %
Ridderhatter Lepista (Fr.) W.G. Sm.
Leucocortinarius 1 0 0 1 1 100 %
Leucocortinarius (J. E. Lange) Singer
Leucopaxillus 8 0 0 8 10 80 %
Traktmusseronger Leucopaxillus Boursier
Melanoleuca 16 0 0 16 16 100 %
Munkehatter Melanoleuca Pat.
Mycenella 4 0 0 4 4 100 %
Frøkenhetter Mycenella (J. E. Lange) Singer
Myxomphalia 1 0 0 1 1 100 %
Myxomphalia Hora
Omphalina 7 0 0 7 8 88 %
Navlesopper Omphalina Quél.
Porpoloma 1 0 0 1 2 50 %
Porpoloma Singer
Pseudobaeospora 3 0 0 3 5 60 %
Pseudobaeospora Singer emend. Bas
Pseudoclitocybe 2 0 0 2 2 100 %
Pseudoclitocybe Singer
Pseudolasiobolus 1 0 0 1 1 100 %
Pseudolasiobolus Agerer
Pseudoomphalina 2 0 0 2 2 100 %
Pseudoomphalina (Singer) Singer
Rimbachia 3 0 0 3 3 100 %
Dvergmosekantareller Rimbachia Pat.
Ripartites 2 0 0 2 2 100 %
Skjegghatter Ripartites P. Karst.
Tricholoma 52 0 0 52 55 95 %
Musseronger Tricholoma (Fr.) P. Kumm.
Tricholomopsis 3 0 0 3 3 100 %
Stubbemusseronger Tricholomopsis Singer
Tubariaceae 17 0 0 17 18 94 %
Tubariaceae Knudsen
Flammulaster 9 0 0 9 10 90 %
Fnokkhatter Flammulaster Earle
Phaeomarasmius 3 0 0 3 3 100 %
Kvisthatter Phaeomarasmius Scherff.
Tubaria 5 0 0 5 5 100 %
Pinnehatter Tubaria (W. G. Sm.) Gillet
Tulostomataceae 3 0 0 3 4 75 %
Tulostomataceae E. Fisch.
Tulostoma 3 0 0 3 4 75 %
Styltesopper Tulostoma Pers.
Typhulaceae 21 0 0 21 23 95 %
Typhulaceae Jülich
Macrotyphula 3 0 0 3 3 100 %
Trådklubbesopper Macrotyphula R.H. Petersen
Typhula 18 0 0 18 20 90 %
Trådkøller Typhula Fr.
Amylocorticiales 27 0 0 27 29 93 %
Amylocorticiales K.H. Larss., Manfr. Binder & Hibbett
Amylocorticiaceae 27 0 0 27 29 93 %
Amylocorticiaceae Jülich
Amyloathelia 1 0 0 1 1 100 %
Amyloathelia Hjortstam & Ryvarden
Amylocorticium 5 0 0 5 5 100 %
Jodskinnsopper Amylocorticium Pouzar
Amyloxenasma 3 0 0 3 4 75 %
Amyloxenasma (Oberw.) Hjortstam & Ryvarden
Anomoloma 2 0 0 2 2 100 %
Frynsekjuker Anomoloma Niemelä & K.H. Larss.
Anomoporia 2 0 0 2 2 100 %
Huldrekjuker Anomoporia Pouzar
Ceraceomyces 6 0 0 6 6 100 %
Åreskinnsopper Ceraceomyces Jülich
Hypochniciellum 3 0 0 3 4 75 %
Hypochniciellum Hjortstam & Ryvarden
Irpicodon 1 0 0 1 1 100 %
Irpicodon Pouzar
Melzericium 1 0 0 1 1 100 %
Melzericium Hauerslev
Plicatura 2 0 0 2 2 100 %
Rynkesopper Plicatura Peck
Serpulomyces 1 0 0 1 1 100 %
Serpulomyces (Zmitr.) Zmitr.
Atheliales 36 0 0 36 49 73 %
Gulltrådordenen Atheliales
Atheliaceae 36 0 0 36 49 73 %
Atheliaceae Jülich
Amphinema 2 0 0 2 5 40 %
Amphinema P. Karst.
Athelia 10 0 0 10 12 83 %
Spindelhinner Athelia Pers. emend. Donk
Athelicium 1 0 0 1 1 100 %
Athelicium K.H. Larss. & Hjortstam
Athelopsis 4 0 0 4 5 80 %
Athelopsis Oberw. ex Parmasto
Byssocorticium 2 0 0 2 4 50 %
Asurskinnsopper Byssocorticium Bondartsev & Singer
Leptosporomyces 7 0 0 7 7 100 %
Leptosporomyces Jülich
Lobulicium 1 0 0 1 1 100 %
Lobulicium K.H. Larss. & Hjortstam
Piloderma 5 0 0 5 10 50 %
Piloderma Jülich
Tretomyces 2 0 0 2 2 100 %
Tretomyces K.H. Larss. , Kotir. & Saaren.
Tylospora 2 0 0 2 2 100 %
Tylospora Donk
Auriculariales 44 0 0 44 66 67 %
Skrukkeøreordenen Auriculariales
Auriculariaceae 19 0 0 19 27 70 %
Auriculariaceae Fr.
Auricularia 2 0 0 2 2 100 %
Geléører Auricularia Bull.
Eichleriella 2 0 0 2 2 100 %
Eichleriella (Berk. & Broome) Lloyd
Exidia 9 0 0 9 11 82 %
Bevresopper Exidia Fr.
Exidiopsis 5 0 0 5 11 45 %
Talgsopper Exidiopsis (Bref.) A. Möller
Fibulosebacea 1 0 0 1 1 100 %
Fibulosebacea K. Wells & Raitv.
Hyaloriaceae 0 0 0 0 4 0 %
Hyaloriaceae Lindau
Myxarium 0 0 0 0 4 0 %
Myxarium Wallr.
Incertae sedis 24 0 0 24 34 71 %
Aporpium 1 0 0 1 2 50 %
Aporpium Bondartsev & Singer
Basidiodendron 8 0 0 8 8 100 %
Basidiodendron Rick
Ceratosebacina 1 0 0 1 2 50 %
Ceratosebacina P. Roberts
Endoperplexa 3 0 0 3 4 75 %
Endoperplexa P. Roberts
Guepinia 1 0 0 1 1 100 %
Guepinia Fr.
Microsebacina 0 0 0 0 2 0 %
Microsebacina P. Roberts
Oliveonia 1 0 0 1 4 25 %
Oliveonia Donk
Protodontia 3 0 0 3
Piggbevrer Protodontia Höhn.
Pseudohydnum 1 0 0 1 1 100 %
Pseudohydnum P. Karst.
Serendipita 1 0 0 1
Serendipita P. Roberts
Stypella 4 0 0 4 6 67 %
Stypella A. Möller
Tremellodendropsidaceae 1 0 0 1 1 100 %
Tremellodendropsidaceae Jülich
Tremellodendropsis 1 0 0 1 1 100 %
Tremellodendropsis (Corner) D.A. Crawford
Boletales 105 0 0 105 125 85 %
Rørsoppordenen Boletales
Boletaceae 50 0 0 50 57 88 %
Boletaceae Chevall.
Aureoboletus 1 0 0 1 1 100 %
Aureoboletus Pouzar
Boletellus 1 0 0 1 1 100 %
Boletellus Murrill
Boletus 12 0 0 12 15 80 %
Steinsopper Boletus L. : Fr.
Buchwaldoboletus 1 0 0 1 1 100 %
Buchwaldoboletus Pilát
Chalciporus 1 0 0 1 1 100 %
Pepperrørsopper Chalciporus Bataille
Chamonixia 1 0 0 1 1 100 %
Chamonixia Rolland
Leccinum 15 0 0 15 18 83 %
Skrubber Leccinum Gray
Octaviania 1 0 0 1 1 100 %
Octaviania Vittadini
Porphyrellus 1 0 0 1 1 100 %
Porphyrellus E.-J. Gilbert
Strobilomyces 1 0 0 1 1 100 %
Strobilomyces Berk.
Tylopilus 1 0 0 1 1 100 %
Tylopilus P. Karst.
Xerocomus 14 0 0 14 15 93 %
Fløyelsrørsopper Xerocomus Quél.
Coniophoraceae 4 0 0 4 4 100 %
Coniophoraceae Ulbr.
Coniophora 4 0 0 4 4 100 %
Coniophora DC.
Diplocystidiaceae 1 0 0 1 1 100 %
Diplocystidiaceae Kreisel
Astraeus 1 0 0 1 1 100 %
Astraeus Morgan
Gomphidiaceae 4 0 0 4 4 100 %
Gomphidiaceae Jülich
Chroogomphus 1 0 0 1 1 100 %
Chroogomphus (Singer) O. K. Mill.
Gomphidius 3 0 0 3 3 100 %
Sleipsopper Gomphidius Fr.
Hygrophoropsidaceae 8 0 0 8 9 89 %
Hygrophoropsidaceae Kühner
Hygrophoropsis 4 0 0 4 4 100 %
Narrekantareller Hygrophoropsis (J. Schröt.) Maire
Leucogyrophana 4 0 0 4 5 80 %
Gullnettsopper Leucogyrophana Pouzar
Paxillaceae 9 0 0 9 14 64 %
Paxillaceae Lotsy
Alpova 1 0 0 1 3 33 %
Alpova C.W. Dodge
Gyrodon 1 0 0 1 1 100 %
Gyrodon Opat.
Hydnomerulius 1 0 0 1 1 100 %
Hydnomerulius Jarosch & Besl
Melanogaster 4 0 0 4 6 67 %
Slimknoller Melanogaster Corda
Paxillus 2 0 0 2 3 67 %
Pluggsopper Paxillus Fr.
Rhizopogonaceae 6 0 0 6 12 50 %
Rhizopogonaceae Gäum. & C. W. Dodge
Rhizopogon 6 0 0 6 12 50 %
Ekornnøtter Rhizopogon Fr.
Sclerodermataceae 9 0 0 9 9 100 %
Sclerodermataceae Corda
Gyroporus 2 0 0 2 2 100 %
Gyroporus Quél.
Pisolithus 1 0 0 1 1 100 %
Pisolithus Alb. & Schwein.
Scleroderma 6 0 0 6 6 100 %
Potetrøyksopper Scleroderma Pers.
Serpulaceae 2 0 0 2 2 100 %
Serpulaceae Jarosch & Bresinsky
Serpula 2 0 0 2 2 100 %
Serpula (Pers.) Gray
Suillaceae 9 0 0 9 10 90 %
Suillaceae (Singer) Besl & Bresinsky
Suillus 9 0 0 9 10 90 %
Kusopper Suillus Adans.
Tapinellaceae 3 0 0 3 3 100 %
Tapinellaceae C. Hahn
Pseudomerulius 1 0 0 1 1 100 %
Pseudomerulius Jülich
Tapinella 2 0 0 2 2 100 %
Tapinella E.-J. Gilbert
Cantharellales 88 0 0 88 120 73 %
Kantarellordenen Cantharellales
Botryobasidiaceae 13 0 0 13 15 87 %
Botryobasidiaceae Jülich
Botryobasidium 11 0 0 11 13 85 %
Florhinner Botryobasidium Donk
Botryohypochnus 1 0 0 1 1 100 %
Botryohypochnus Donk
Suillosporium 1 0 0 1 1 100 %
Suillosporium Pouzar
Cantharellaceae 11 0 0 11 12 92 %
Cantharellaceae J. Schröt.
Cantharellus 5 0 0 5 5 100 %
Kantareller Cantharellus Adans. ex Fr.
Craterellus 6 0 0 6 7 86 %
Trompetsopper Craterellus Pers.
Ceratobasidiaceae 8 0 0 8 11 73 %
Ceratobasidiaceae G.P. Martin
Ceratobasidium 3 0 0 3 4 75 %
Ceratobasidium
Scotomyces 1 0 0 1 1 100 %
Scotomyces Jülich
Thanatephorus 4 0 0 4 6 67 %
Svartskurvsopper Thanatephorus Donk
Clavulinaceae 8 0 0 8 11 73 %
Clavulinaceae Donk
Clavulina 4 0 0 4 5 80 %
Fingersopper Clavulina J. Schröt.
Membranomyces 1 0 0 1 3 33 %
Membranomyces Jülich
Multiclavula 3 0 0 3 3 100 %
Algekøller Multiclavula R.H.Petersen
Hydnaceae 30 0 0 30 36 83 %
Hydnaceae Chevall.
Hydnum 5 0 0 5 5 100 %
Matpiggsopper Hydnum L. : Fr.
Paullicorticium 4 0 0 4 5 80 %
Blygskinnsopper Paullicorticium J. Erikss.
Repetobasidiellum 1 0 0 1 1 100 %
Repetobasidiellum J. Erikss. & Hjortstam
Sistotrema 20 0 0 20 25 80 %
Kroneskinnsopper Sistotrema Fr.
Tulasnellaceae 18 0 0 18 35 51 %
Tulasnellaceae Juel.
Tulasnella 18 0 0 18 35 51 %
Fiolsopper Tulasnella J. Schröt.
Corticiales 13 0 0 13 16 81 %
Barksoppordenen Corticiales
Corticiaceae 13 0 0 13 16 81 %
Corticiaceae Herter
Corticium 3 0 0 3 3 100 %
Corticium Pers.
Cytidia 1 0 0 1 1 100 %
Cytidia Quél.
Dendrocorticium 2 0 0 2 2 100 %
Dendrocorticium
Erythricium 2 0 0 2 2 100 %
Erythricium J. Erikss. & Hjortstam
Galzinia 1 0 0 1 2 50 %
Galzinia Bourdot
Laetisaria 1 0 0 1 1 100 %
Laetisaria Burds.
Marchandiopsis 1 0 0 1 1 100 %
Marchandiopsis
Vuilleminia 2 0 0 2 4 50 %
Barksprengersopper Vuilleminia Maire
Geastrales 18 0 0 18 19 95 %
Jordstjerneordenen Geastrales K. Hosaka & Castellano
Geastraceae 15 0 0 15 16 94 %
Geastraceae Corda
Geastrum 15 0 0 15 16 94 %
Jordstjerner Geastrum Pers.
Sclerogastraceae 2 0 0 2 2 100 %
Sclerogastraceae
Sclerogaster 2 0 0 2 2 100 %
Sclerogaster R. Hesse
Sphaerobolaceae 1 0 0 1 1 100 %
Sphaerobolaceae J. Schröt.
Sphaerobolus 1 0 0 1 1 100 %
Sphaerobolus Tode
Gloeophyllales 7 0 0 7 7 100 %
Vedmuslingordenen Gloeophyllales
Gloeophyllaceae 7 0 0 7 7 100 %
Gloeophyllaceae Jülich
Chaetodermella 1 0 0 1 1 100 %
Chaetodermella Rauschert
Gloeophyllum 5 0 0 5 5 100 %
Muslingkjuker Gloeophyllum P. Karst.
Veluticeps 1 0 0 1 1 100 %
Veluticeps (Cooke) Pat.
Gomphales 56 0 0 56 74 76 %
Fiolgubbeordenen Gomphales
Clavariadelphaceae 4 0 0 4
Clavariadelphaceae Corner
Gomphaceae 46 0 0 46 63 73 %
Gomphaceae Donk
Ceratellopsis 1 0 0 1 1 100 %
Ceratellopsis Konrad & Maubl.
Gautieria 3 0 0 3 5 60 %
Gautieria Vittad.
Gomphus 1 0 0 1 1 100 %
Gomphus Pers.
Ramaria 40 0 0 40 55 73 %
Korallsopper Ramaria Fr. ex Bonord.
Ramaricium 1 0 0 1 1 100 %
Ramaricium J. Erikss.
Lentariaceae 6 0 0 6 7 86 %
Lentariaceae Jülich
Hydnocristella 1 0 0 1 1 100 %
Hydnocristella R.H. Petersen
Kavinia 1 0 0 1 1 100 %
Narrepiggsopper Kavinia Pilát
Lentaria 4 0 0 4 5 80 %
Vedkorallsopper Lentaria Corner
Hymenochaetales 132 0 0 132 143 92 %
Broddsoppordenen Hymenochaetales
Hymenochaetaceae 40 0 0 40 42 95 %
Hymenochaetaceae Imazeki & Toki
Asterodon 1 0 0 1 1 100 %
Asterodon Pat.
Coltricia 2 0 0 2 3 67 %
Sandkjuker Coltricia Gray
Hymenochaete 6 0 0 6 7 86 %
Broddsopper Hymenochaete Lév.
Inonotopsis 1 0 0 1 1 100 %
Inonotopsis Parmasto
Inonotus 8 0 0 8 8 100 %
Brunkjuker Inonotus P. Karst.
Onnia 3 0 0 3 3 100 %
Filtkjuker Onnia P. Karst.
Phellinus 19 0 0 19 19 100 %
Ildkjuker Phellinus Quél.
Incertae sedis 1 0 0 1 1 100 %
Globulicium 1 0 0 1 1 100 %
Globulicium
Repetobasidiaceae 44 0 0 44 49 90 %
Repetobasidiaceae Jülich
Alloclavaria 1 0 0 1 1 100 %
Alloclavaria Dentinger & D.J. McLaughlin
Blasiphalia 1 0 0 1 1 100 %
Blasiphalia Redhead
Cantharellopsis 1 0 0 1 1 100 %
Cantharellopsis Kuyper
Contumyces 1 0 0 1 1 100 %
Contumyces Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni
Cotylidia 2 0 0 2 2 100 %
Cotylidia P. Karst.
Fibricium 2 0 0 2 2 100 %
Fibricium J. Erikss.
Gyroflexus 1 0 0 1 1 100 %
Gyroflexus Raithelh.
Leifia 1 0 0 1 1 100 %
Leifia Ginns
Loreleia 2 0 0 2 2 100 %
Oransjenavlesopper Loreleia Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni
Muscinupta 1 0 0 1 1 100 %
Muscinupta Redhead, Lücking & Lawrey
Odonticium 1 0 0 1 1 100 %
Odonticium Parmasto
Oxyporus 6 0 0 6 6 100 %
Lønnekjuker Oxyporus (Bourdot & Galzin) Donk
Peniophorella 7 0 0 7 10 70 %
Rovskinnsopper Peniophorella P. Karst.
Physodontia 1 0 0 1 1 100 %
Physodontia Ryvarden & H. Solheim
Repetobasidium 6 0 0 6 7 86 %
Hylsehinner Repetobasidium J. Erikss.
Resinicium 2 0 0 2 3 67 %
Resinicium Parmasto
Rickenella 3 0 0 3 3 100 %
Nålehatter Rickenella Raithelh.
Sidera 3 0 0 3 3 100 %
Sidera Miettinen & K.H. Larss.
Subulicium 2 0 0 2 2 100 %
Subulicium Hjortstam & Ryvarden
Schizoporaceae 28 0 0 28 31 90 %
Schizoporaceae Jülich
Basidioradulum 1 0 0 1 1 100 %
Basidioradulum Nobles
Hyphodontia 6 0 0 6 7 86 %
Knorteskinnsopper Hyphodontia J. Erikss.
Kneiffiella 9 0 0 9 9 100 %
Kneiffiella P. Karst.
Schizopora 2 0 0 2 2 100 %
Schizopora Velen.
Xylodon 10 0 0 10 12 83 %
Xylodon (Pers.) Gray
Tubulicrinaceae 19 0 0 19 20 95 %
Tubulicrinaceae Jülich
Tubulicrinis 19 0 0 19 20 95 %
Nålehinner Tubulicrinis Donk
Hysterangiales 4 0 0 4 6 67 %
Bruskknollordenen Hysterangiales
Hysterangiaceae 4 0 0 4 6 67 %
Hysterangiaceae E. Fisch.
Hysterangium 4 0 0 4 6 67 %
Bruskknoller Hysterangium Vittad.
Incertae sedis 5 0 0 4 7 71 %
Incertae sedis 5 0 0 4 7 71 %
Clavulicium 1 0 0 1 1 100 %
Clavulicium Boidin
Digitatispora 1 0 0 1 1 100 %
Digitatispora Doguet
Thujacorticium 1 0 0 1 1 100 %
Thujacorticium Ginns
Trechinothus 1 0 0 1 2 50 %
Trechinothus E.C. Martini
Tubulicrinopsis 1 0 0 1 2 50 %
Tubulicrinopsis Hjortstam & Kotir.
Jaapiales 2 0 0 2 2 100 %
Jaapiales Manfr. Binder, K.H. Larss. & Hibbett
Jaapiaceae 2 0 0 2 2 100 %
Jaapiaceae Manfr. Binder, K.H. Larss. & Hibbett
Jaapia 2 0 0 2 2 100 %
Jaapia Bres.
Phallales 5 0 0 5 5 100 %
Stanksoppordenen Phallales
Phallaceae 5 0 0 5 5 100 %
Phallaceae Corda
Lysurus 1 0 0 1 1 100 %
Lysurus Fr.
Mutinus 2 0 0 2 2 100 %
Mutinus Fr.
Phallus 2 0 0 2 2 100 %
Stanksopper Phallus Junius ex L.
Polyporales 280 0 0 280 316 89 %
Poresoppordenen Polyporales
Fomitopsidaceae 47 0 0 47 52 90 %
Fomitopsidaceae Jülich
Amylocystis 1 0 0 1 1 100 %
Amylocystis Bondartsev & Singer
Antrodia 15 0 0 15 17 88 %
Hvitkjuker Antrodia P. Karst.
Climacocystis 1 0 0 1 1 100 %
Climacocystis Kotl. & Pouzar
Dacryobolus 2 0 0 2 2 100 %
Dacryobolus Fr.
Daedalea 1 0 0 1 1 100 %
Daedalea Pers.
Fomitopsis 2 0 0 2 2 100 %
Fomitopsis P. Karst.
Ischnoderma 2 0 0 2 2 100 %
Tjærekjuker Ischnoderma P. Karst.
Laetiporus 1 0 0 1 1 100 %
Laetiporus Murrill
Phaeolus 1 0 0 1 1 100 %
Phaeolus (Pat.) Pat.
Piptoporus 2 0 0 2 2 100 %
Knivkjuker Piptoporus P. Karst.
Postia 17 0 0 17 20 85 %
Melkekjuker Postia Fr.
Pycnoporellus 2 0 0 2 2 100 %
Flammekjuker Pycnoporellus Murrill
Ganodermataceae 3 0 0 3 4 75 %
Ganodermataceae Donk
Ganoderma 3 0 0 3 4 75 %
Lakkjuker Ganoderma P. Karst.
Meripilaceae 10 9 9 10 10 100 %
Meripilaceae Jülich
Fibroporia 3 0 0 3 3 100 %
Fibroporia Parmasto
Grifola 1 0 0 1 1 100 %
Grifola Gray
Meripilus 1 0 0 1 1 100 %
Meripilus P. Karst.
Physisporinus 2 0 0 2 2 100 %
Physisporinus P. Karst.
Rigidoporus 2 0 0 2 2 100 %
Rigidoporus Murrill
Stromatoscypha 1 0 0 1 1 100 %
Stromatoscypha Donk
Meruliaceae 89 0 0 89 100 89 %
Meruliaceae P. Karst.
Abortiporus 1 0 0 1 1 100 %
Abortiporus Murrill
Bjerkandera 2 0 0 2 2 100 %
Bjerkandera P. Karst.
Bulbillomyces 1 0 0 1 1 100 %
Bulbillomyces Jülich
Conohypha 1 0 0 1 1 100 %
Conohypha
Crustoderma 5 0 0 5 6 83 %
Hornskinnsopper Crustoderma Parmasto
Cytidiella 1 0 0 1 1 100 %
Cytidiella
Gelatoporia 1 0 0 1 1 100 %
Gelatoporia Niemelä
Gloeoporus 2 0 0 2 2 100 %
Gloeoporus Mont.
Hyphoderma 21 0 0 21 25 84 %
Kremskinnsopper Hyphoderma Wallr.
Hypochnicium 10 0 0 10 12 83 %
Hypochnicium J. Erikss.
Irpex 1 0 0 1 1 100 %
Piggmuslinger Irpex Fr.
Junghuhnia 5 0 0 5 5 100 %
Praktkjuker Junghuhnia Corda
Mycoacia 3 0 0 3 3 100 %
Vokspigger Mycoacia Donk
Mycoaciella 1 0 0 1 1 100 %
Mycoaciella J. Erikss. & Ryvarden
Phlebia 25 0 0 25 27 93 %
Voksskinnsopper Phlebia Fr. : Fr.
Radulodon 1 0 0 1 1 100 %
Radulodon Ryvarden
Scopuloides 1 0 0 1 1 100 %
Scopuloides (Massee) Höhn. & Litsch
Steccherinum 6 0 0 6 8 75 %
Piggflaksopper Steccherinum Gray
Uncobasidium 1 0 0 1 1 100 %
Uncobasidium Hjortstam & Ryvarden
Phanerochaetaceae 43 0 0 43 53 81 %
Phanerochaetaceae Jülich
Antrodiella 12 0 0 12 15 80 %
Snyltekjuker Antrodiella Ryvarden & I. Johans.
Byssomerulius 1 0 0 1 1 100 %
Byssomerulius Parmasto
Candelabrochaete 2 0 0 2 2 100 %
Kandelaberskinn Candelabrochaete Boidin
Ceriporia 5 0 0 5 7 71 %
Fagerkjuker Ceriporia Donk
Ceriporiopsis 6 0 0 6 8 75 %
Ravkjuker Ceriporiopsis Domański
Climacodon 1 0 0 1 1 100 %
Climacodon P. Karst.
Hyphodermella 1 0 0 1 1 100 %
Hyphodermella J. Erikss. & Ryvarden
Meruliopsis 2 0 0 2 2 100 %
Meruliopsis Bondartsev
Phanerochaete 9 0 0 9 12 75 %
Frynseskinnsopper Phanerochaete P. Karst.
Phlebiopsis 1 0 0 1 1 100 %
Phlebiopsis Jülich
Porostereum 1 0 0 1 1 100 %
Porostereum Pilát
Rhizochaete 1 0 0 1 1 100 %
Rhizochaete Gresl., Nakasone & Rajchenb.
Terana 1 0 0 1 1 100 %
Terana Adans.
Polyporaceae 77 0 0 77 83 93 %
Polyporaceae Fr. ex Corda
Cerrena 1 0 0 1 1 100 %
Cerrena Gray
Cinereomyces 1 0 0 1 1 100 %
Cinereomyces Jülich
Daedaleopsis 2 0 0 2 2 100 %
Lamellkjuker Daedaleopsis J. Schröt.
Datronia 2 0 0 2 2 100 %
Skorpekjuker Datronia Donk
Dichomitus 2 0 0 2 2 100 %
Dichomitus D.A. Reid
Diplomitoporus 2 0 0 2 2 100 %
Diplomitoporus Domański
Epithele 0 0 0 0 1 0 %
Epithele (Pat.) Pat.
Erastia 1 0 0 1 1 100 %
Erastia Niemelä & Kinnunen
Faerberia 1 0 0 1 1 100 %
Faerberia Pouzar
Fomes 1 0 0 1 1 100 %
Fomes (Fr.) Fr.
Funalia 1 0 0 1 2 50 %
Funalia Pat.
Hapalopilus 4 0 0 4 4 100 %
Fargekjuker Hapalopilus P. Karst.
Haploporus 1 0 0 1 1 100 %
Haploporus Bondartsev & Singer
Lentinus 1 0 0 1 1 100 %
Lentinus Fr. : Fr.
Leptoporus 1 0 0 1 1 100 %
Leptoporus Quél.
Neolentinus 1 0 0 1 1 100 %
Neolentinus Redhead & Ginns
Oligoporus 3 0 0 3 4 75 %
Oligoporus Bref.
Pachykytospora 1 0 0 1 1 100 %
Pachykytospora Kotl. & Pouzar
Panus 1 0 0 1 1 100 %
Panus Fr.
Perenniporia 4 0 0 4 5 80 %
Dynekjuker Perenniporia Murrill
Piloporia 0 0 0 0 1 0 %
Piloporia Niemelä
Polyporus 10 0 0 10 10 100 %
Stilkkjuker Polyporus P. Micheli ex Adans.
Pycnoporus 1 0 0 1 1 100 %
Pycnoporus P. Karst.
Rhodonia 1 0 0 1 1 100 %
Rhodonia Niemelä
Skeletocutis 17 0 0 17 18 94 %
Tynnkjuker Skeletocutis Kotl. & Pouzar
Spongipellis 2 0 0 2 2 100 %
Spongipellis Pat.
Spongiporus 1 0 0 1 1 100 %
Spongiporus Murrill
Trametes 8 0 0 8 8 100 %
Korkkjuker Trametes Fr.
Trichaptum 3 0 0 3 3 100 %
Fiolkjuker Trichaptum Murrill
Tyromyces 3 0 0 3 3 100 %
Ostekjuker Tyromyces P. Karst.
Sparassidaceae 1 0 0 1 1 100 %
Sparassidaceae Herter
Sparassis 1 0 0 1 1 100 %
Blomkålsopper Sparassis Fr.
Xenasmataceae 10 0 0 10 13 77 %
Xenasmataceae Oberw.
Xenasma 3 0 0 3 3 100 %
Stålskinnsopper Xenasma Donk
Xenasmatella 7 0 0 7 10 70 %
Xenasmatella Oberw.
Russulales 302 0 0 302 365 83 %
Kremleordenen Russulales
Albatrellaceae 7 0 0 7 7 100 %
Albatrellaceae Nuss
Albatrellus 6 0 0 6 6 100 %
Fåresopper Albatrellus Gray
Byssoporia 1 0 0 1 1 100 %
Byssoporia M.J. Larsen & Zak
Amylostereaceae 2 0 0 2 3 67 %
Amylostereaceae Boidin, Mugnier & Canales
Amylostereum 2 0 0 2 3 67 %
Amylostereum Boidin
Auriscalpiaceae 9 0 0 9 10 90 %
Auriscalpiaceae Maas Geest.
Artomyces 2 0 0 2 2 100 %
Artomyces Jülich
Auriscalpium 1 0 0 1 1 100 %
Auriscalpium Gray
Clavicorona 1 0 0 1 1 100 %
Clavicorona Doty
Lentinellus 5 0 0 5 6 83 %
Sagsopper Lentinellus P. Karst.
Bondarzewiaceae 3 0 0 3 3 100 %
Bondarzewiaceae Kotl. & Pouzar
Gloiodon 1 0 0 1 1 100 %
Gloiodon P. Karst.
Heterobasidion 2 0 0 2 2 100 %
Rotkjuker Heterobasidion Bref.
Echinodontiaceae 1 0 0 1 1 100 %
Echinodontiaceae Donk
Laurilia 1 0 0 1 1 100 %
Laurilia Pouzar
Hericiaceae 5 0 0 5 6 83 %
Hericiaceae Donk
Dentipellis 1 0 0 1 2 50 %
Dentipellis Donk
Hericium 3 0 0 3 3 100 %
Korallpiggsopper Hericium Pers.
Laxitextum 1 0 0 1 1 100 %
Laxitextum Lentz
Incertae sedis 8 0 0 8 11 73 %
Aleurocystidiellum 1 0 0 1 1 100 %
Aleurocystidiellum P.A. Lemke
Gloeocystidiellum 3 0 0 3 5 60 %
Oljeskinn Gloeocystidiellum Donk
Gloeodontia 1 0 0 1 1 100 %
Gloeodontia Boidin
Gloeohypochnicium 1 0 0 1 1 100 %
Gloeohypochnicium
Scytinostromella 2 0 0 2 3 67 %
Scytinostromella Parmasto
Lachnocladiaceae 9 0 0 9 12 75 %
Lachnocladiaceae D.A. Reid
Asterostroma 2 0 0 2 2 100 %
Asterostroma Massee
Dichostereum 1 0 0 1 1 100 %
Dichostereum Pilát
Scytinostroma 4 0 0 4 4 100 %
Flakskinnsopper Scytinostroma Donk
Vararia 2 0 0 2 5 40 %
Vararia P. Karst.
Peniophoraceae 19 0 0 19 20 95 %
Peniophoraceae Lotsy
Gloiothele 1 0 0 1 1 100 %
Gloiothele Bres.
Metulodontia 1 0 0 1 1 100 %
Metulodontia Parmasto
Peniophora 16 0 0 16 17 94 %
Torneskinn Peniophora Cooke
Vesiculomyces 1 0 0 1 1 100 %
Vesiculomyces E. Hagstr.
Russulaceae 225 0 0 225 277 81 %
Russulaceae Lotsy
Boidinia 1 0 0 1 1 100 %
Boidinia Stalpers & Hjortstam
Gloeopeniophorella 1 0 0 1 1 100 %
Gloeopeniophorella
Lactarius 83 0 0 83 90 92 %
Risker Lactarius Pers.
Lactifluus 1 0 0 1 3 33 %
Lactifluus (Pers.) Roussel
Macowanites 1 0 0 1 1 100 %
Macowanites Kalchbr.
Pseudoxenasma 1 0 0 1 1 100 %
Pseudoxenasma K.H. Larss. & Hjortstam
Russula 137 0 0 137 180 76 %
Kremler Russula Pers.
Stereaceae 14 0 0 14 15 93 %
Stereaceae Pilát
Acanthobasidium 1 0 0 1 1 100 %
Acanthobasidium
Acanthophysellum 2 0 0 2 3 67 %
Acanthophysellum
Aleurodiscus 2 0 0 2 2 100 %
Aleurodiscus Rabenh. ex J.Schröt.
Conferticium 2 0 0 2 2 100 %
Okerskinnsopper Conferticium Hallenb.
Megalocystidium 1 0 0 1 1 100 %
Megalocystidium Jülich
Stereum 5 0 0 5 5 100 %
Lærsopper Stereum Hill ex Pers.
Xylobolus 1 0 0 1 1 100 %
Xylobolus P. Karst.
Sebacinales 5 0 0 5 7 71 %
Skorpetalgordenen Sebacinales
Sebacinaceae 5 0 0 5 7 71 %
Sebacinaceae K. Wells & Oberw.
Craterocolla 1 0 0 1 1 100 %
Craterocolla Bref.
Sebacina 4 0 0 4 6 67 %
Sebacina Tul. & C. Tul.
Stereopsidales 1 0 0 1 1 100 %
Stereopsidales Sjökvist, E. Larss. B.E. Pfeil & K.H. Larss.
Stereopsidaceae 1 0 0 1 1 100 %
Stereopsidaceae Sjökvist, E. Larss., B.E. Pfeil & K.H. Larss.
Stereopsis 1 0 0 1 1 100 %
Stereopsis D.A. Reid
Thelephorales 80 0 0 80 115 70 %
Frynsesoppordenen Thelephorales
Bankeraceae 34 0 0 34 39 87 %
Bankeraceae Donk
Bankera 2 0 0 2 2 100 %
Søtpigger Bankera Coker & Beers ex Pouzar
Boletopsis 2 0 0 2 3 67 %
Gråkjuker Boletopsis Fayod.
Hydnellum 13 0 0 13 16 81 %
Brunpigger Hydnellum P. Karst.
Phellodon 5 0 0 5 5 100 %
Sølvpigger Phellodon P. Karst.
Sarcodon 12 0 0 12 13 92 %
Storpigger Sarcodon Quél. ex P. Karst.
Thelephoraceae 46 0 0 46 76 61 %
Thelephoraceae Chevall.
Amaurodon 2 0 0 2 3 67 %
Blåskinnsopper Amaurodon J. Schröt.
Pseudotomentella 6 0 0 6 10 60 %
Pseudotomentella Svrček
Thelephora 5 0 0 5 6 83 %
Frynsesopper Thelephora Ehrh. ex Willd. : Fr.
Tomentella 29 0 0 29 50 58 %
Fløyelshinner Tomentella Pers. ex Pat.
Tomentellopsis 4 0 0 4 7 57 %
Tomentellopsis Hjortstam
Trechisporales 36 0 0 36 43 84 %
Puddertrekkordenen Trechisporales
Hydnodontaceae 36 0 0 36 43 84 %
Hydnodontaceae Jülich
Brevicellicium 2 0 0 2 2 100 %
Brevicellicium K.H. Larss. & Hjortstam
Fibriciellum 1 0 0 1 1 100 %
Fibriciellum J. Erikss. & Ryvarden
Litschauerella 2 0 0 2 2 100 %
Litschauerella Oberw.
Luellia 2 0 0 2 2 100 %
Luellia K.H. Larss. & Hjortstam
Porpomyces 1 0 0 1 1 100 %
Porpomyces Jülich
Sistotremastrum 3 0 0 3 6 50 %
Sistotremastrum J. Erikss.
Sphaerobasidium 1 0 0 1 1 100 %
Sphaerobasidium Oberw.
Subulicystidium 1 0 0 1 1 100 %
Subulicystidium Parmasto
Trechispora 22 0 0 22 26 85 %
Melhinnesopper Trechispora P. Karst.
Tubulicium 1 0 0 1 1 100 %
Tubulicium Oberw.
Dacrymycetes 24 0 0 24 24 100 %
Tåresopper Dacrymycetes
Dacrymycetales 24 0 0 24 24 100 %
Tåresoppordenen Dacrymycetales
Cerinomycetaceae 1 0 0 1 1 100 %
Cerinomycetaceae Jülich
Cerinomyces 1 0 0 1 1 100 %
Cerinomyces G.W. Martin
Dacrymycetaceae 23 0 0 23 23 100 %
Dacrymycetaceae J. Schröt.
Calocera 4 0 0 4 4 100 %
Gaffelsopper Calocera Fr.
Dacrymyces 14 0 0 14 14 100 %
Tåresopper Dacrymyces Nees
Dacryonaema 1 0 0 1 1 100 %
Dacryonaema Nannf.
Dacryopinax 1 0 0 1 1 100 %
Dacryopinax G.W. Martin
Ditiola 2 0 0 2 2 100 %
Ditiola Fr. : Fr.
Heterotextus 1 0 0 1 1 100 %
Heterotextus Lloyd
Tremellomycetes 26 0 0 26 42 62 %
Ekte gelésopper Tremellomycetes
Tremellales 26 0 0 26 42 62 %
Gelésoppordenen Tremellales
Carcinomycetaceae 5 0 0 5 8 63 %
Carcinomycetaceae Oberw. & Bandoni
Syzygospora 5 0 0 5 8 63 %
Flathattsnyltere Syzygospora Martin
Phragmoxenidiaceae 1 0 0 1 1 100 %
Phragmoxenidiaceae Oberw. & R. Bauer
Phragmoxenidium 1 0 0 1 1 100 %
Phragmoxenidium Oberw.
Tremellaceae 20 0 0 20 33 61 %
Tremellaceae Fr.
Biatoropsis 1 0 0 1 1 100 %
Biatoropsis Räsänen
Tremella 19 0 0 19 32 59 %
Gelésopper Tremella Pers.
Incertae sedis 2
Entorrhizomycetes 2
Entorrhizomycetes Begerow, M. Stoll, R. Bauer
Entorrhizales 2
Entorrhizales R. Bauer & Oberw.
Pucciniomycotina 292 0 0 292 314 93 %
Urstilksporesopper Pucciniomycotina R. Bauer, Begerow, J.P. Samp., M. Weiss & Oberw.
Agaricostilbomycetes 1 0 0 1 5 20 %
Agaricostilbomycetes
Agaricostilbales 0 0 0 0 1 0 %
Agaricostilbales
Chionosphaeraceae 0 0 0 0 1 0 %
Chionosphaeraceae Oberw. & Bandoni
Chionosphaera 0 0 0 0 1 0 %
Chionosphaera D.E. Cox
Spiculogloeales 1 0 0 1 4 25 %
Spiculogloeales R. Bauer, Begerow, J.P. Samp., M. Weiss & Oberw.
Spiculogloeaceae 1 0 0 1 4 25 %
Spiculogloeaceae Denchev
Spiculogloea 1 0 0 1 4 25 %
Spiculogloea P. Roberts
Atractiellomycetes 5 0 0 5 7 71 %
Atractiellomycetes
Atractiellales 5 0 0 5 7 71 %
Atractiellales
Phleogenaceae 5 0 0 5 7 71 %
Phleogenaceae Gäum.
Helicogloea 4 0 0 4 6 67 %
Helicogloea Pat.
Phleogena 1 0 0 1 1 100 %
Phleogena Link
Cystobasidiomycetes 2 0 0 2 5 40 %
Cystobasidiomycetes
Cystobasidiales 2 0 0 2 4 50 %
Cystobasidiales
Cystobasidiaceae 2 0 0 2 4 50 %
Cystobasidiaceae Gäum.
Cystobasidium 1 0 0 1 1 100 %
Cystobasidium (Lagerh.) Neuhoff
Occultifur 1 0 0 1 3 33 %
Occultifur Oberw.
Naohideales 0 0 0 0 1 0 %
Naohideales R. Bauer, Begerow, J.P. Samp., M. Weiss & Oberw.
Microbotryomycetes 20 0 0 20 24 83 %
Uekte sotsopper Microbotryomycetes
Heterogastridiales 2 0 0 2 2 100 %
Heterogastridiales
Heterogastridiaceae 2 0 0 2 2 100 %
Heterogastridiaceae Oberw. & R. Bauer
Microbotryales 18 0 0 18 22 82 %
Nelliksotordenen Microbotryales
Microbotryaceae 18 0 0 18 22 82 %
Microbotryaceae R.T. Moore
Pucciniomycetes 264 0 0 264 273 97 %
Ekte rustsopper Pucciniomycetes
Helicobasidiales 2 0 0 2 2 100 %
Fi