Plakat utarbeidet av Nettverk for miljølære og Artsdatabanken. Viser de 13 mest vanlige sneglene i Norge.

 

  • Last ned Snegleplakaten i A3 størrelse (til høyre)
  • Snegleplakaten kan ikke bestilles som trykksak