Artsdatabanken, Norsk institutt for naturforskning og Hageselskapet har sammen utarbeidet en humleplakat som viser de 35 norske humleartene.

 

  • Last ned humleplakaten i A3 størrelse (til høyre)
  • Humleplakaten kan ikke bestilles som trykksak