Norsk svarteliste 2007 er den første offisielle oversikten over fremmede arter i Norge, og inneholder også økologiske risikovurderinger for et utvalg av disse. Vurderingen i 2007 ble gjort med en annen metode enn den som ligger til grunn for risikovurderingene av fremmede arter i 2012.