Norsk rødliste 2006 er en oversikt over arter som vurderes til å ha begrenset levedyktighet i Norge over tid. Vurderingene er basert på Den internasjonale naturvernorganisasjonen (IUCN) sine kriterier. Dette er den første Rødlista for arter utarbeidet av Artsdatabanken.

 

  • Last ned Rødlista 2006 (til høyre)
  • Rapporten finnes ikke i trykket utgave