Rapport som viser at antallet kjente arter i Norge er ca 41 000. Vel 14 000 arter antas å ikke være påvist, noe som gir et totalt antall arter på rundt 55 000. Rapporten er utarbeidet av NTNU Vitenskapsmuseet på oppdrag fra Artsdatabanken.

 

  • Last ned Artsmangfoldet i Norge – en kunnskapsoversikt anno 2011 (til høyre)
  • Rapporten finnes ikke som trykksak