Norsk rødliste for naturtyper 2011 er en oversikt over naturtyper som er vurdert til å ha negativ utvikling eller være svært fåtallige i Norge. Dette er den første offisielle Rødlista for naturtyper i Norge.

 

  • Last ned Norsk rødliste for naturtyper 2011 (til høyre)
  • Bestille publikasjonen (bestillingsinformasjon til høyre på siden).