Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012 er en oversikt over fremmede arter i Norge og over økologiske risikovurderinger av fremmede arter som reproduserer i norske områder. Vurderingene er basert på et kvantitativt kriteriesett som vurderer artenes invasjonspotensiale og økologisk effekt.

 

  • Last ned Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012 (til høyre)
  • Bestille publikasjonen (bestillingsinformasjon til høyre på denne siden).
    PUBLIKASJONEN ER DESVERRE UTSOLGT