Brosjyren "Svartelista for karplanter 2012" er et utdrag av publikasjonen "Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012". Den gir en oversikt over fremmede karplanter for Norges fastland som er vurdert å utgjøre høy eller svært høy risiko.

 

  • Last ned brosjyren Svartelista for karplanter 2012 (til høyre)
  • Brosjyren finnes ikke i trykt utgave