Natur i Norge (NiN 2.0) er et verdinøytralt system som beskriver og typeinndeler norsk natur. Denne brosjyren gir en innføring i teorien og systemet NiN 2.0.

 

  • Last ned publikasjonen Natur i Norge (NiN 2.0) - en innføring i teorien og systemet (til høyre)
  • Publikasjonen er ikke til salgs som trykksak