Artsprosjektets brosjyre, som gir et lite innblikk i kartleggingen og kunnskapsproduksjonen som pågår.

 

  • Last ned Mer kunnskap om artene (til høyre)
  • Publikasjonen er ikke til salgs som trykksak