Brosjyren Rødlista for arter 2015 – Et innblikk i metode og resultat, forklarer hva rødliste er og hvorfor den lages. Den inneholder en kort beskrivelse av metodikken som brukes i rødlistevurderingen, og gir et innblikk i resultater med et utvalg av arter.

 

  • Last ned Rødlista for arter 2015 – Et innblikk i metode og resultat (til høyre)