Norsk rødliste for arter 2015 er en oversikt over arter som kan ha en risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter, etter kriteriesett og retningslinjer utviklet av Den internasjonale naturvernunionen IUCN.

 

  • Last ned Norsk Rødliste for arter 2015 (til høyre)
  • Publikasjonen finnes ikke som trykksak