I 2015 fylte Artsdatabanken 10 år. I en egen «jubileumspublikasjon» oppsummerer vi Artsdatabankens arbeid gjennom disse årene, og hva institusjonen har bidratt med.

 

  • Last ned Artsdatabanken - gjør en forskjell (til høyre)
  • Publikasjonen finnes ikke som trykksak