«Natur i Norge» er basert på et omfattende vitenskapelig arbeid utført av en rekke norske eksperter, ledet av Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Artsdatabanken har etablert et vitenskapelig råd, som skal bistå med råd og avgjørelser knyttet til NiN-systemet.