IPBES, eller naturpanelet, skal styrke samspillet mellom forskning og forvaltning gjennom utredninger og fremstilling av ny kunnskap.