Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) har utviklet kategoriene, kriteriene og retningslinjene som benyttes i rødlistearbeidet.