EU-BON er et EU-finansiert prosjekt med hovedmål å bygge opp en europeisk infrastruktur som både skal fremme utveksling av data på tvers av landegrensene og lette sammenstillinger og analyser med hensyn til status og utviklingstrekk i det europeiske naturmangfoldet.

EU BON vil utvikle en europeisk ”Biodiversitets-portal” som vil bli en del av et globalt nettverk (GEO BON). EU BON vil utvikle en europeisk ”Biodiversitets-portal” som vil bli en del av et globalt nettverk (GEO BON).