GBIF – The Global Biodiversity Information Facility – ble etablert i 2001 for å sikre fri og åpen tilgang til data om biologisk mangfold i verden via Internett.

Gjennom et globalt nettverk av land og organisasjoner bidrar GBIF til mobilisering, tilgang og bruk av informasjon. Norge leverer data til GBIF gjennom en egen nasjonal node, som er tilknyttet Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Det meste av informasjonen fra Norge kommer via Artsdatabanken.