Encyclopedia of life (EOL) er et internasjonalt initiativ som har som mål å presentere informasjon om alle jordas arter og livsformer på én nettportal.