Planter små, protonema flerårig. Sporehus sittende uten stilk, kleistokarp dvs. mangler lokk, sporer spres når kapselveggen revner. Færre enn 200 sporer per sporehus, men de er relativt store.