Sotmosene vokser i tuer på sure bergarter, og har ofte en rødbrun til svart farge. De fleste artene er sambu og sporofytter er vanlig. Hette (kalyptra) er liten og sporehuset sprekker opp i fire fliker som er sammenvokst i toppen. Stengelen mangler sentralstreng. Stilk (seta) mangler og sporehuset sitter på en falsk stilk (pesudopodetium). Spalteåpninger (stomata) mangler.