Nålkapselmoser lever i symbiose med nitrogenfikserende blågrønnbakterier og har kuleformede kolonier av blågrønnbakterier inne i thallus. Sporene sitter sammen fire og fire i pyramideformede enheter (tetraheder), og sporene er ornamenterte, ikke glatte.