Planter små til store, celler i øvre dela av bladet vanligvis like brede som lange og med papiller. Alarceller ikke differensiert. Hunnblad vanligvis ikke forskjellig fra vanlige blad. Stengel vanligvis med sentralstreng. Sporehus vanligvis opprett, peristom enkelt, velutviklet, redusert eller fraværende.