Tannmosene er små til store planter. Bladene har nerve eller nerve mangler, og de har vanligvis ikke lameller på nervens overside. Sporehuset har lokk, peristomtenner er tilstede eller kan mangle.