Blæremoser danner grønne til rødlige og mørke brune rosetter eller tuer på trestammer og berg. De fleste artene foretrekker relativt fuktige habitater, enten det er bekkekløftmiljøer eller kystnære miljøer. Tre av de norske artene er relativt sjeldne og har en begrenset utbredelse, mens de tre siste er vanlig forekommende i store deler av landet.

Slekta kjennetegnes av de spesielle bladene som er splittet i to lober der den dorsale er stor og den ventrale liten. Disse er så dypt splittet at de ser ut som to typer blader i to rader på oversiden og undersiden av skuddet. På undersiden finnes i tillegg en rad med bukblader som er midtstilt på stengelen.

Viktige bladkarakterer for å skille artene, er formen på den ventrale loben, formen på bukbladene og forekomst av ocelli (forstørrede celler) i den dorsale loben. De fleste artene formerer seg kjønnet og forekommer regelmessig med perianter. Overflatestruktur og form på disse periantene kan også brukes for å skille noen av artene. I tillegg sprer noen arter seg vegetativt ved lett avfallende blad eller skudd.