Opprette brune til røde til svartaktige skudd i løse tuer. Vanligvis ugreinet, men av og til gaffelgreinet. Bladene skålformet til renneformet, som regel lengre enn brede og bladbasis er gjerne noe stengelomfattende. Bladene er tolobet med en innskjæring på 0,1–0,35 av bladets lengde. Celler med store knuteformede trigoner. Fire arter er kjent fra Norge.

Draugmoseslekta Anastrophyllum i vid forstand

Draugmoseslekta i snever forstand består av 17 arter totalt hvorav fire forekommer hos oss. I vid betydning har det tidligere vært inkludert 4–5 arter som nå er overført til andre slekter, se tabell under. Anastrophyllum cavifolium har lenge hatt en uklar plassering og Damsholt (2002) plasserer den i Lophozia seksjon Orthocaulis, Söderström et al. (2016) anerkjenner Orthocaulis H.Buch som en egen slekt i draugmosefamilien bestående av to arter (O. cavifolius og O. atlanticus). Orthocaulis skiller seg fra resten av artene som har vært eller er inkludert i draugmoseslekta på at de har bukblad og 2–3(4) flika blad. Slekta Orthocaulis inkluderes derfor ikke i denne behandlingen av draugmoseslekta i vid betydning.

Tabell. Her ser vi klassifisering av arter som er eller har vært klassifisert som draugmoser Anastrophyllum.

Draugmoser i vid betydning

Draugmoser i snever forstand

Norsk navn

Anastrophyllum assimile (Mitt.) Steph.

Anastrophyllum assimile (Mitt.) Steph.

rugledraugmose

Anastrophyllum donnianum (Hook.) Steph.

Anastrophyllum donnianum (Hook.) Steph.

praktdraugmose

Anastrophyllum joergensenii Schiffn.

Anastrophyllum joergensenii Schiffn.

nipdraugmose

Anastrophyllum michauxii (F. Web.) A. Evans

Anastrophyllum michauxii (F. Weber) H. Buch

råtedraugmose

Anastrophyllum hellerianum (Nees ex Lindenb.) R.M. Schust.

Crossocalyx hellerianus (Nees ex Lindenb.) Meyl.

pusledraugmose

Anastrophyllum cavifolium (H. Buch & S.W. Arnell) Lammes

Orthocaulis cavifolius H. Buch & S.W. Arnell

skåldraugmose

Anastrophyllum sphenoloboides R.M. Schust.

Schizophyllopsis sphenoloboides (R.M. Schust.) Váňa & L. Söderstr.

fjelldraugmose

Anastrophyllum minutum (Schreb.) R.M. Schust.

Sphenolobus minutus (Schreb. ex D. Crantz) Berggr.

tråddraugmose

Anastrophyllum saxicola (Schrad.) R.M. Schust.

Sphenolobus saxicola (Schrad.) Steph.

steindraugmose

Draugmoser i vid betydning (Anastrophyllum, Sphenolobus, Schizophyllopsis og Crossocalyx) består av 8 norske arter. De karakteriseres av opprette skudd, 0,5–15 cm og brune til vinrøde sekundære pigmenter. Blad i to rader, i hovedsak tverrstilte, toflika, skålforma til renneforma. Celler tykkveggede eller med store knuteformede trigoner. 3–4 oljelegemer per celle. Bukblad mangler. Grokorn mangekantede, rødaktige, men flere arter er ikke kjent med grokorn. Særbu, med unntak av Schizophyllopsis sphenoloboides, som er sambu. Perianth sylindrisk, utstående, i øvre del med lengdefolder og fliket til tannet munning. Sporer 10–12 µm.

Referanser

Damsholt K (2002). Illustrated Flora of Nordic Liverworts and Hornworts. Nordic Bryological Society.

Söderström L, Hagborg A, von Konrat M, Bartholomew-Began S, Bell D, Briscoe L, Brown E, Cargill DC, da Costa DP, Crandall-Stotler BJ, Cooper E, Dauphin G, Engel J, Feldberg K, Glenny D, Gradstein SR, He X, Heinrichs J, Hentschel J, Ilkiu-Borges AL, Katagiri T, Konstantinova NA, Larraín J, Long D, Nebel M, Pócs T, Puche F, Reiner-Drehwald E, Renner M, Sass-Gyarmati A, Schäfer-Verwimp A, Segarra-Moragues J, Stotler RE, Sukkharak P, Thiers B, Uribe J, Váňa J, Villarreal J, Wigginton M, Zhang L og Zhu R-L (2016). World checklist of hornworts and liverworts. PhytoKeys 59: 1–828. doi: 10.3897/phytokeys.59.6261.