Råtedraugmose er en karakteristisk art som vokser på dødved og av og til på berg. De olivengrønne til gyllenbrune skuddene danner ofte små tuer og grokorn forekommer vanlig.

Kjennetegn

Celler med store knuteforma trigoner, inne i cellene kan vi også se oljelegemer.

Olivengrønne til gyllenbrune tuer, 1–4 cm lange skudd. Bladene er tverrstilt i to rader, kan være svakt fremovervendt, toflika, innskjæring til omtrent 1/3 av lengden. Cellene er 13–16 × 16–21 µm, med ujevnt fortykkede vegger med små knuteforma trigoner som delvis flyter sammen og vortete papilløs kutikula. 3–6 oljelegemer. Arten forekommer vanlig med rødlige grokorn, 3–4 kanta og 1–2 cella. Særbu, periant langt sylindrisk eller kølleforma, foldet i øvre del med sammensnørt og frynset munning. Sporofytter er forholdsvis sjeldne hos oss.

Økologi

Råtedraugmose vokser først og fremst på liggende dødved på fuktige steder. Sør i landet er det ikke uvanlig at den vokser på fuktige berg av sure bergarter. Arten begunstiges av stabile fuktighetsforhold, dette gjelder spesielt i østlige og nordlige deler av den norske utbredelsen.

Utbredelse

Råtedraugmose har en sørvestlig utbredelse i Norge, den følger kysten og fjordstrøk fra Østfold til Nord-Trøndelag. Den er ganske vanlig i sørboreale områder i Europa.

Forvekslingsarter

Ingen forvekslingsarter.