Fuktige skudd med sine karakteristiske hetteforma blad.

Denne karakteristiske arten med sine hetteformete blad vokser på våt tundra. Den har sine eneste europeiske forekomster på Svalbard, hvor den har mange funn.

Kjennetegn

Bladkanten er kraftig nedbøyd på begge sider, slik at bladet får en hetteaktig form. Nerven er kraftig og bladet ender i en tydelig spiss.

Fagergittermose danner gulgrønne til rødbrune lave tuer. Stengelen er dekket av brune rhizoider, særlig i nedre del. Bladene er sirkelformet med en kort spiss. Bladkanten er kraftig og bredt tilbakebøyd, slik at bladene er formet som en hette i fuktig tilstand. Cellene i bladspissen er korte. Bladet har en tydelig bladlist og en kraftig nerve som stopper i bladspissen. Bladcellene er rektangulære og 60–90 µm brede. Arten er særbu og sporofytter er ikke vanlig. Sporofytten har et hengende, ovalt sporehuset på en inntil 4 cm lang stilk.

Fagergittermose kan ikke forveksles med noen av de andre artene i slekta.

Økologi

Fagergittermose vokser i våt og rik tundravegetasjon ofte i kanten av dammer og langs bekker. Den kan vokse sammen med fjellgittermose og myrgittermose. Arten er kun kjent fra arktiske områder.

Utbredelse

Fagergittermose har en sirkumarktisk utbredelse og er vanlig på Svalbard. Arten er ikke kjent fra fastlands Europa.

Forvekslingsarter

Arten har ingen forvekslingsarter