Fuktige skudd med skrått oppstigende perianter, med små vorteaktige utvekster.

Hjelmblæremose er den vanligste blæremosearten på trestammer i store deler av landet. Arten danner ofte grønne til rødbrune eller svarte rosetter på ulike løvtrær. Den har ofte rikelig med vortete perianter som stikker skrått ut fra rosetten.

Kjennetegn

Hjelmblæremose vokser i matte, flate, grønne eller rødbrune til svarte rosetter, ofte tett festet til substratet. Arten mangler ocelli og bukbladene er tofliket og om lag like lange som brede. Perianter forekommer ofte rikelig. Disse er karakteristisk vortete og skrått utstikkende fra rosetten. Dette skiller arten fra den langt sjeldnere oreblæremose som har glatte perianter som er 90 grader festet på rosetten.

Til venstre: Periant med vorteaktige utvekster. Til høyre: Skudd sett fra undersiden, relativt smale toflikede bukblad og liten lillelobe.

Økologi

Hjelmblæremose vokser på bark av ulike typer løvtrær med litt rikere bark. Den vokser også av og til på stein.

Utbredelse

Arten er utbredt og vanlig i lavlandet nord til Troms. Den vokser i mange ulike naturtyper.

Hjelmblæremose vokser tett tiltrykt til underlaget, som regel på barken av trær.

Forvekslingsarter