Soppslekten Ophiostoma - blåvedsopper - er tilpasset insektspredning. De har et mer eller mindre rundt fruktlegeme med en lang hals hvor slimete sporemasser tyter ut, klar til å feste seg på kroppen til insekter som kommer forbi. Flere forskjellige grupper av insekter kan bringe med seg disse sporene, men barkbiller er den vanligste gruppen.

Blåvedsopper kan forårsake alvorlige tresjukdommer som almesjuke. Det er registrert 22 arter av blåvedsopper i Norge. Totalt er det kjent 45 arter i Norden, mens det på verdensbasis er beskrevet ca 400 arter. 

Blåvedsopper hjelper skadeinsekter som barkbiller med å drepe angrepne trær og misfarger angrepet tømmer ved å forårsake «blåved». Prosjektet skal samle inn ulike arter av barkbiller, snutebiller og trebukker og undersøke hvilke blåvedsopper de bærer med seg. Prosjektet vil også undersøke og identifisere arter av blåvedsopper som er isolert i tidligere undersøkelser og som nå holdes i kultur hos Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.