Soppslekten Ophiostoma - blåvedsopper - er tilpasset insektspredning. De har et mer eller mindre rundt fruktlegeme med en lang hals hvor slimete sporemasser tyter ut, klar til å feste seg på kroppen til insekter som kommer forbi. Flere forskjellige grupper av insekter kan bringe med seg disse sporene, men barkbiller er den vanligste gruppen.

Blåvedsopper kan forårsake alvorlige tresjukdommer som almesjuke. Det er registrert 22 arter av blåvedsopper i Norge. Totalt er det kjent 45 arter i Norden, mens det på verdensbasis er beskrevet ca 400 arter. Blåvedsopper hjelper skadeinsekter som barkbiller med å drepe angrepne trær og misfarger angrepet tømmer ved å forårsake «blåved».

Prosjektet har samlet inn ulike arter av barkbiller, snutebiller og trebukker og undersøkt hvilke blåvedsopper de bærer med seg. Biller er samlet inn fra både bartrær og løvtrær, og det ble funnet mer enn 20 arter, men kun seks av dem var tidligere registrert i Norge. I to masteroppgaver tilknyttet prosjektet har det blitt funnet arter innen slektene Ophiostoma, Grosmannia, Leptographium og Graphilbum. Prosjektet har også undersøkt arter av blåvedsopper som er isolert i tidligere undersøkelser og som nå holdes i kultur hos Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.