Praktvepser er en stor og artsrik gruppe som bruker andre dyr som vert for å utvikle larvene sine. Verten er ofte et annet insekt; en sommerfugl, bille, flue eller en annen vepseart. Artene i denne gruppen kan være vanskellig å skille fra hverandre da de er svært like  utseendemessig.

Praktvepsene høre hjemme i familien Ichneumonidae som er er en av de største insektfamiliene. Det antas å finnes mellom 60 000 og 80 000 arter globalt. I Norge er det registrert nærmere 1600 arter, og det antas å finnes omlag 1000  arter til. Mange praktvepser tilbringer «barndommen» som larve inne i andre insekter. Her livnærer de seg ved å spise av vertens vev og når de som «ungdommer» flytter ut og forpupper seg, tar de livet av insektverten sin. Som parasittoider på insekter og andre ryggradsløse dyr har praktvepsene en betydelig regulerende rolle i terrestriske økosystemer, og flere arter blir brukt i biologisk kontroll av skadeinsekter.

Kunnskapen om denne gruppen av insekter i Norge er svært mangelfull. Det finnes imidlertid et stort antall funn av praktvepser ved universitetsmuseene som ikke er identifisert til art og som gir et godt grunnlag for videre undersøkelser. I samarbeid med internasjonale ekspertise har prosjektet identifisert funn fra samlingene ved Naturhistorisk museum i Oslo, NTNU Vitenskapsmuseet og Universitetsmuseet i Bergen. Prosjektet har også samlet inn og undersøkt nye funn fra Sør-Trøndelag. Totalt er det påvist 104 nye arter for Norge, og av disse er 14 arter nye for vitenskapen.   

Opplæring av studenter og gjennomføring av en internasjonal workshop på praktvepser i Oslo i 2012 har også vært en viktig del av prosjektet for å sikre god overføring av kompetanse på denne vanskelige artsgruppen.