Den hvite fåbørstemarken Enchytraeus albidus er vanlig i tangvoller på havsstrender.

Clitellater er segmenterte marker som er svært vanlige i både akvatiske og terrestriske habitater. I Skandinavia er de fleste clitellater mikroskopiske, men gruppen inneholder også kjente og «større» dyr som meitemark og igler.

Clitellata er en gruppe av leddormer som inkluderer fåbørstemarker og igler. De gjør en viktig underjordisk, men usynlig jobb, og bearbeider sedimenter gjennom å grave ganger og bryte ned og frigjøre næringsstoffer. Det antas å være så mange som 450 arter eller flere i Norge.

Prosjektet har fortsatt arbeidet med å lage en landsdekkende oversikt over arter i Norge. Dette arbeidet startet med kartlegging av to grupper av fåbørstemarker, gjennom et prosjekt på familien Lumbricidae (meitemarker) i 2011 og et på familien Enchytraeidae i 2013. Det er samlet inn tusenvis av individer fra hundrevis av lokaliteter; i jord og våt sand på land, i bekker, elver, innsjøer, dammer og kilder, og i havet. Artsidentifikasjon ble gjort gjennom å kombinere lysmikroskopiske undersøkelser med analyser av artens DNA.

Fra 2016 til 2018 fant prosjektet 270 arter i gruppen Clitellata, som alle har blitt DNA-strekkodet. Av disse var 168 arter ikke tidligere registrert i Norge. Det totale antallet fåbørstemarker og igler i Norge er nå 398, og det kan fremdeles finnes flere. I samarbeid med Forskerskolen avholdt prosjektet et ukeskurs i leddorm-systematikk, og prosjektet har ført til flere vitenskapelige publikasjoner.

 

Clitellater finnes i nesten alle typer av habitater på land og i vann. Her letes det i Fjerdingelva.