Myr vest for Stor-Elvdal

Mer enn ti prosent av fastlandsarealet i Norge er dekket av våtmarksområder som myrer, kilder og flommark. Når mineraler frigjøres fra berggrunnen til grunnvannet, dannes såkalte rikmyrer. Rikmyrer er levested for et rikt mangfold av planter og insekter, deriblant en rekke sjeldne og rødlistete arter.

Prosjektet tok sikte på å samle inn og identifisere materiale av en rekke insektgrupper fra rikmyrer i Hedmark. Insektsfaunaen har blitt undersøkt på over 20 myrer fra Os i nord til Elverum i sør. I 2016 var Malaisefeller plassert på 8 myrer og samlet kontinuerlig fra midten av april frem til november. I tillegg er andre innsamlingsmetoder som håv, fargede fat, vindusfeller, lysfeller, aspirator og D-vac sampler benyttet.

Innsamlet materiale ble bragt til Universitetsmuseet i Bergen og grovsortert i perioden august 2016 til juni 2017. Det ble spesielt fokusert på ulike tovingefamilier (Diptera) som sviknott (Ceratopogonidae), soppmygg (Mycetophiloidea), dansefluer (Empidoidea), sommerfuglmygg (Psychodidae), vannfluer (Ephydridae), minérfluer (Agromyzidae), øyefluer (Pipunculidae), og stråfluer (Chloropidae). I tillegg ble grupper som blant annet nettvinger (Neuroptera), vårfluer (Trichoptera) og teger (Heteroptera) sortert ut. Så langt er én tovingefamilie, Opetiidae, og en rekke arter påvist for første gang i Norge.

Når dyrene er ferdig bestemt blir de innlemmet i samlingene ved de involverte universitetsmuseene. Arter som ikke er representert i eksisterende strekkode-biblioteker vil bli DNA-strekkodet i samarbeid med NorBOL.

 

Vil du vite mer om prosjektet på rikmyrer i Hedmark, se bloggen deres.