Rankefotingene tilhører krepsdyrene og består av tre hovedgrupper som hver har sine spesifikke tilpasninger til miljøet. Fastsittende rur er de vi kjenner best til, rotkreps er parasitter på andre krepsdyr og den tredje gruppen er en gruppe av gravende krepsdyr som borrer seg inn harde materialer.

Rur er nøkkelarter i mange marine bentiske habitat og de dominerer ofte faunaen i den steinete tidevannssonen. De har evne til masse-kolonisering og rask vekst og er derfor en av hovedgruppene av begroingsorganismer. Rur setter seg godt fast på harde overflater og blir på samme flekken hele livet, hvor de filtrerer vann for næring. Den kjente amerikanske zoologen fra 1800-tallet, Louis Agassiz beskrev dem som «ingen ting annet enn et lite rekeaktig dyr, som står på hodet i et kalksteinshus mens det sparker mat inn i munnen». 

De fastsittende rankefotingene (Sessilia) er en noe uvanlig gruppe krepsdyr, men det er ingenting i mot de parasittiske rotkrepsene, (Rhizocephala) som fremstår som enda mer bisarre. Disse parasittene infiserer en krabbe eller reke som liten larve. Her etablerer de et heftig rotsystem inne i kroppen før det bryter igjennom skallet til verten for å danne et sekkelignende ytre organ hvor neste generasjon oppfostres. Rotkreps blir av og til kalt «kropps-rappere» siden de suger all sin energi ut i fra verten og til og med styrer vertens atferd.

Den tredje gruppen er de gravende rankefotingene (Acrothoracica) som er svært små, bare et par millimeter lange. De mangler skall av kalkplater og borrer seg derfor inn i harde substrater som tomme sneglehus for beskyttelse.

Artsidentifiseringen av rankefotinger kan være vanskelig og utfordrende selv for biologer. Bortsett fra de artene som ofte forekommer i fjæra er store deler av faunaen i Norge dårlig kjent. Prosjektet skal kartlegge faunaen av rankefotinger i Norge og utvikle praktiske og brukervennlige metode for artsbestemmelse som kan brukes av både profesjonelle og ikke-profesjonelle. Dette skal gjøres ved å opprette et bibliotek med DNA-strekkoder for alle arter av rankefotinger i Norge, lage en illustrativ og brukervennlig bestemmelsesnøkkel og utarbeide faktaark om artene. Kartleggingen vil gi et godt grunnlag for å kunne studere framtidige endringer i utbredelse som kan forventes på grunn av klimaendringer, inkludert overvåking av utbredelsen av fremmede arter av rankefotinger i norske farvann.