Tanglopper er små krepsdyr som er flatrykt fra siden og som beveger seg rundt ved å svømme med rykkvise bevegelser. De fleste artene lever i havet og er knyttet til bunnen, i fjæresonen eller på dypere vann, men noen arter lever også fritt i vannmassene. Tanglopper kan spise det meste og er selv mat for mange arter av fisk

Prosjektet skal bruke DNA-strekkoding som et verktøy for å rydde i taksonomien og utvikle en bestemmelsesnøkkel for tanglopper som lever i norske farvann. Prosjektet vil også gi ny informasjon om artenes geografiske utbredelse. Materiale fra kartleggingen i MAREANO, fra tokt i regi av Senter for geobiologi ved Universitetet i Bergen og Universitetet på Svalbard, og fra museets egne tokt vil bli analysert. Prosjektet har et sterkt element av overføring av kunnskap om tanglopper fra pensjonerte eksperter til nye generasjoner med forskere og teknikere.

Ble du nysgjerrig på tangloppene kan du lese mer på sidene til Evertebratsamlingen ved Universitetet i Bergen der prosjektleder Anne Helene har bloggserien TangloppeTorsdag