I Norge finnes det to arter i stormsvalefamilien, havsvale og stormsvale. Begge er små, svalelignende fugler som man kan se hvis man er langt til havs utpå høstparten. Begge artene hekker på høsten, og for å unngå predasjon må den ankomme og forlate kolonien i mørke.