Coenagrionidae1 - plansje

RødvannymfePyrrhosoma nymphula DvergvannymfeNehalennia speciosa RødøyevannymfeErythromma najas KystvannymfeIschnura elegans InnsjøvannymfeEnallagma cyathigerum PyttvannymfeIschnura pumilio
Opphav
Göran Liljeberg
Opphav
Hallvard Elven
Utgiver
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Lisens
CC BY-SA 3.0 Creative Commons Attribution Share-alike

Filliste