Beskrivelse

T16-C-2 intermediær rasmarkeng og -hei

Eng- eller heipreget vegetasjon i bratte, rasutsatte skråninger.

Grunntyper
Diagnostiske arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen.

Art Kategori
Rødkløver Trifolium pratense L.
vanlig art
Hvitkløver Trifolium repens L.
vanlig art
Grasstjerneblom Stellaria graminea L.
vanlig art
Blankstorkenebb Geranium lucidum L.
vanlig art
Stemorsblom Viola tricolor L.
vanlig art
Fuglevikke Vicia cracca L.
vanlig art
Gulmaure Galium verum L.
sterk relativ skilleart[KA·d|c]
Blåtopp Molinia caerulea (L.) Moench
vanlig art
Blårapp Poa glauca Vahl
sterk relativ skilleart[KA·d|c]
Lintorskemunn Linaria vulgaris Mill.
vanlig art
Maurarve Moehringia trinervia (L.) Clairv.
sterk relativ skilleart[KA·d|c]
Skogflatbelg Lathyrus sylvestris L.
sterk relativ skilleart[KA·d|c]
Legeveronika Veronica officinalis L.
vanlig art
Rosenrot Rhodiola rosea L.
vanlig art
Engfiol Viola canina L.
vanlig art
Tårnurt Turritis glabra L.
sterk relativ skilleart[KA·h|g]
Markjordbær Fragaria vesca L.
sterk relativ skilleart[KA·d|c]
Tyttebær Vaccinium vitis-idaea L.
vanlig art
Gjeldkarve Pimpinella saxifraga L.
sterk relativ skilleart[KA·d|c]
Tiriltunge Lotus corniculatus L.
vanlig art
Rødsvingel Festuca rubra L.
vanlig art
Teiebær Rubus saxatilis L.
sterk relativ skilleart[KA·h|g]
Lundrapp Poa nemoralis L.
sterk relativ skilleart[KA·d|c]
Engtjæreblom Viscaria vulgaris Bernh.
vanlig art
Gjerdevikke Vicia sepium L.
vanlig art
Kjerteløyentrøst Euphrasia stricta D.Wolff
sterk relativ skilleart[KA·d|c]
Rødknapp Knautia arvensis (L.) Coult.
sterk relativ skilleart[KA·d|c]
Smørbukk Hylotelephium maximum (L.) Holub
vanlig art
Knollerteknapp Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler
vanlig art
Sauesvingel Festuca ovina L.
vanlig art
Hårsveve Pilosella officinarum Vaill.
vanlig art
Aksfrytle Luzula spicata (L.) DC.
vanlig art
Bakkestjerne Erigeron acris L.
vanlig art