Beskrivelse
Grunntyper
Diagnostiske arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen.

Art Kategori
Matsyre Rumex acetosa L.
vanlig art
Vassarve Stellaria media (L.) Vill.
tyngdepunktart
Strandbalderbrå Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J.Koch
tyngdepunktart
Markrapp Poa trivialis L.
vanlig art
Høymol Rumex longifolius DC.
vanlig art
Tunrapp Poa annua L.
vanlig art
Hundekjeks Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
vanlig art
Stakekarse Barbarea stricta Andrz. ex Besser
tyngdepunktart
Engkvein Agrostis capillaris L.
vanlig art
Skjørbuksurt Cochlearia officinalis L.
mengdeart
Stemorsblom Viola tricolor L.
vanlig art
Skogarve Cerastium fontanum subsp. fontanum
vanlig art
Lodnerublom Draba incana L.
vanlig art
Molte Rubus chamaemorus L.
vanlig art
Lintorskemunn Linaria vulgaris Mill.
vanlig art
Smalkjempe Plantago lanceolata L.
vanlig art
Strandsmelle Silene uniflora Roth
tyngdepunktart
Kystbergknapp Sedum anglicum Huds.
vanlig art
Rosenrot Rhodiola rosea L.
vanlig art
Fjellsyre Oxyria digyna (L.) Hill
tyngdepunktart
Geitsvingel Festuca vivipara (L.) Sm.
vanlig art
Geitrams Chamerion angustifolium (L.) Holub
vanlig art
Rødsvingel Festuca rubra L.
mengdeart
Strandkjempe Plantago maritima L.
vanlig art
Bitterbergknapp Sedum acre L.
vanlig art
Skogstjerneblom Stellaria nemorum L.
vanlig art
Fjærekoll Armeria maritima (Mill.) Willd.
vanlig art
Bakkefrytle Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.
vanlig art
Gulaks Anthoxanthum odoratum L.
vanlig art
Smyle Avenella flexuosa (L.) Drejer
vanlig art
Dvergsmyle Aira praecox L.
vanlig art