Beskrivelse
Grunntyper
Diagnostiske arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen.

Art Kategori
Gullris Solidago virgaurea L.
vanlig art
Fagerklokke Campanula persicifolia L.
absolutt skilleart[KA∙f|e]
Storkransmose Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.
vanlig art
Krekling Empetrum nigrum L.
vanlig art
Kanelrose Rosa majalis Herrm.
absolutt skilleart[KA∙f|e]
Hvitmaure Galium boreale L.
absolutt skilleart[KA∙f|e]
Krussigd Dicranum polysetum Sw. ex anon.
mengdeart, vanlig art
Ribbesigd Dicranum scoparium Hedw.
mengdeart, vanlig art
Markjordbær Fragaria vesca L.
vanlig art
Tyttebær Vaccinium vitis-idaea L.
mengdeart, konstant art
Furu Pinus sylvestris L.
dominerende mengdeart, konstant art
Prikkperikum Hypericum perforatum L.
absolutt skilleart[KA∙f|e]
Tiriltunge Lotus corniculatus L.
absolutt skilleart[KA∙f|e]
Etasjemose Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.
vanlig art
Rognasal Sorbus hybrida L.
absolutt skilleart[KA∙f|e]
Hassel Corylus avellana L.
absolutt skilleart[KA∙f|e]
Bjørk Betula pubescens Ehrh.
vanlig art
Furumose Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.
mengdeart, konstant art
Einerbjørnemose Polytrichum juniperinum Hedw.
vanlig art
Røsslyng Calluna vulgaris (L.) Hull
mengdeart, vanlig art
Liljekonvall Convallaria majalis L.
mengdeart, vanlig art
Berberis Berberis vulgaris L.
absolutt skilleart[KA∙f|e]
Islandslav Cetraria islandica (L.) Ach.
vanlig art
Bergrørkvein Calamagrostis epigejos (L.) Roth
absolutt skilleart[KA∙f|e]
Lys reinlav Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot.
vanlig art
Grå reinlav Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg.
vanlig art
Sveveslekta Hieracium L.
vanlig art, svak relativ skilleart[KA∙f|e]