Beskrivelse
Grunntyper
Diagnostiske arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen.

Art Kategori
Krekling Empetrum nigrum L.
mengdeart, konstant art
Kattefot Antennaria dioica (L.) Gaertn.
sterk relativ skilleart[KA∙d|c]
Bergsigd Dicranum fuscescens Sm.
konstant art
Blokkebær Vaccinium uliginosum L.
vanlig art, tyngdepunktart[T4]
Blåmose Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.
vanlig art(BN)
Krussigd Dicranum polysetum Sw. ex anon.
mengdeart, konstant art
Ribbesigd Dicranum scoparium Hedw.
mengdeart, konstant art
Lyngskjeggmose Barbilophozia floerkei (F.Weber et D.Mohr) Loeske
vanlig art
Tyttebær Vaccinium vitis-idaea L.
mengdeart, konstant art
Kjempesigd Dicranum drummondii Müll.Hal.
kjennetegnende tyngdepunktart
Furu Pinus sylvestris L.
dominerende mengdeart, konstant art
Heigråmose Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid.
mengdeart[O3-O2], vanlig art[O2–O3]
Etasjemose Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.
vanlig art
Blåbær Vaccinium myrtillus L.
konstant art
Bakkefrynse Ptilidium ciliare (L.) Hampe
vanlig art
Storbjørnemose Polytrichum commune Hedw.
vanlig art
Bjørk Betula pubescens Ehrh.
mengdeart
Furumose Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.
dominerende mengdeart, konstant art
Einerbjørnemose Polytrichum juniperinum Hedw.
vanlig art
Røsslyng Calluna vulgaris (L.) Hull
dominerende mengdeart, konstant art
Pasvikgran Picea abies (L.) H.Karst.
vanlig art
Furutorvmose Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.
mengdeart, vanlig art
Islandslav Cetraria islandica (L.) Ach.
mengdeart, vanlig art
Smyle Avenella flexuosa (L.) Drejer
vanlig art
Kvitkrull Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar & Vezda
mengdeart, vanlig art
Lys reinlav Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot.
mengdeart, vanlig art
Grå reinlav Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg.
mengdeart, vanlig art